DEBATT

Vennskap i barnehagen er et viktig fokusområde for å forebygge mobbing.
Vennskap i barnehagen er et viktig fokusområde for å forebygge mobbing.

Hva betyr det når barnet sier at det «bare har lekt i barnehagen»?

Slik er utdanning på barnehagevis.

Publisert Sist oppdatert

Leken er barns hovedaktivitet og danner grunnlaget for deres sosialisering, utvikling, læring og danning. Leken er derfor sentral for grunnlaget av menneskets utdanning, og det er barnets viktigste læringsarena.

På hvilken måte lærer barnet i barnehagen?

Barnehagebarn lærer best i samhandling og samtale med andre, i et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Lek med jevnaldrende og relasjonen til de ansatte står helt sentralt. Men det er også mange andre meningsfulle handlinger og samhandlinger fører til læring for barn. Barn lærer gjennom egen aktivitet, gjennom utprøving og erfaring, og gjennom å observere andres handlinger.

Forsking viser at en nordisk modell med stor vekt på lek og samspill mellom barn og mellom barn og voksne, er gunstig for barns trivsel og utbytte av å gå i barnehagen. En av styrkene med dagens barnehagepedagogikk er at det er aksept for at barn er forskjellige. Alle som kjenner små barn vet at de utvikler seg i forskjellig takt på forskjellige områder.

Utdanning på barnehagevis skjer gjennom prosessmål, mål som har til hensikt å ha fokus på personalets konkrete arbeid med å skape gode leke- og læringsmiljø for barn.

Så hva betyr det når barnet sier at det «bare har lekt i barnehagen»?

I leken ligger utallige læringsmuligheter. Så når barnet ditt kommer hjem og sier det bare har lekt i dag, har barnet, ifølge Kari Pape, blant annet:

  • Samarbeidet
  • Løst konflikter
  • Utviklet sosial kompetanse
  • Brukt kroppen sin
  • Utviklet vennskap
  • Opplevd den gode barndommen
  • Øvd på nye ord og uttrykk
  • Brukt fantasien sin
  • Øvd på turtaking

Kunnskapsministeren har tilsynelatende ett mål for utviklingen av barnehagens kvalitet: Mer læring i barnehagen. Vi ønsker å møte denne utfordringen ved å vise hva slags læring som allerede foregår i barnehagen. Vi har forsøkt å vise hvilke andre kvaliteter vi må vektlegge ved barnehagens pedagogikk.

Barnas utdanning starter i barnehagen. Derfor trengs det flere barnehagelærere. Barnehagelærere har en treårig bachelorutdanning direkte rettet mot å støtte barns læring og se når et barn trenger ekstra oppfølging. Kunnskap om ledelse og barns lek, lede pedagogiske prosesser i en barnegruppe samt å ivareta det enkelte barns behov, læring, utvikling og danning er vektlagt i barnehagelærerutdanningen.

Det krever høy faglig kompetanse for å forstå det enkelte barns behov og utvikling i store barnegrupper.

Barnehagelæreren har denne kompetansen.

Powered by Labrador CMS