Etter et foreldremøte i september startet rabalderet som fortsatte med et omstridt vedtak i Moskenes kommune i Lofoten. Nå snur politikerne.
Etter et foreldremøte i september startet rabalderet som fortsatte med et omstridt vedtak i Moskenes kommune i Lofoten. Nå snur politikerne.

Vurderte å anmelde mor etter foreldremøte - nå snur kommunen

Moskenes kommune ville politianmelde en mor etter at de mente hun gjorde opptak under et foreldremøte i barnehagen. Da startet rabalderet i kommunen som opptrådte strengere enn det loven tilsier.

Publisert

Den spesielle saken startet med et foreldremøte i Sørvågen barnehagen i september. Der skal en av mødrene ha koblet opp en åpen telefonlinje til sin partner, som på grunn av smittevernrestriksjonene var forhindret fra å møte fysisk.

Hendelsen førte til at kommunedirektøren la ut en offentlig beklagelse på kommunens Facebook-side - og et historisk vedtak i et ekstraordinært kommunestyremøte i Moskenes: «Dersom noen tar opp fra møter i kommunal regi, uten at dette er kjent og avtalt med deltagerne i forkant av møtet, skal politianmeldelse vurderes».

Moren ble ikke anmeldt, men flertallet gikk inn for vedtaket, som er strengere enn det norsk lov tilsier. I Norge er det lov å gjøre opptak i et møte der en selv er deltager.

Nå melder NRK at kommunepolitikerne snur. Bakgrunnen er at den uavhengige representanten Marlene Sæthre og to andre uavhengige representanter i kommunestyret ba om lovlighetskontroll av vedtaket. Etter at administrasjonen har gått gjennom saken, mener kommunedirektør Steinar Sæterdal av vedtaket må oppheves. Det ble også vedtatt av kommunestyret.

Ordfører Lillian Rasmussen påpeker at vedtaket om å vurdere politianmeldelse ble fattet mens det var mye debatt rundt den konkrete saken i september.

– Jeg tror nok at i en opphetet debatt ble vedtaket fra september tolka i alle retninger og det var ikke heldig. Nå har kommunedirektøren hatt en gjennomgang og det var enighet om å oppheve vedtaket, sier hun til NRK.

Kommunedirektør Sæterdal ønsker ifølge NRK ikke å bli intervjuet i saken. I saksframlegget skriver han:

«Eit anna konkret forhold var at det nyleg hadde vore eit foreldremøte i barnehagen. Her var sensitive tema som samansetninga i barnegruppene på dagsorden(…) Vidare vart det påstått at nokon hadde sendt direkte frå foreldremøtet via mobiltelefon til personar utanfor møtet, utan at dette var kunngjord resten av dei på møtet.

Eit forhold (…) er at den som deltek i eit møte normalt har lov å ta opp frå eit møte der ein sjølv deltek. Denne retten følgjer av lovverket og på dette punktet må vedtaket endrast. Om eit møte kan vidareformidlast til andre er likevel ei anna problemstilling.»

NRK har fulgt saken tett.

Powered by Labrador CMS