Dette bildet viser Snåsa Montersorribarnehage, ett av i alt fire steder det drives barnehage i Snåsa kommune. Nå blir sektoren bedt om å spare.
Dette bildet viser Snåsa Montersorribarnehage, ett av i alt fire steder det drives barnehage i Snåsa kommune. Nå blir sektoren bedt om å spare.

De er best i landet på barnehage. Nå blir de bedt om å spare penger

De ligger helt øverst på Kommunebarometeret, blant annet på grunn av tett og godt kvalifisert bemanning. Det koster.

Publisert

Nå blir barnehagene i Snåsa bedt om å spare.

Det er Kommunal Rapport som hvert år publiserer Kommunebarometeret, der kommunene rangeres etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Barnehagesektoren er en av dem, og i 2022 gikk Snåsa helt til topps, etterfulgt av Stor-Elvdal og Gratangen på delt andreplass.

- Vi jobber hele tiden med kvalitet, og sånn sett er det flott at vi får en god plassering. Men det er ikke det som er det viktigste grunnlaget for den jobben vi gjør. Det er å yte gode tjenester, og det gjelder både offentlige og private barnehager, sa Åge Eriksen, kommunalsjef for oppvekst i Snåsa, da Barnehage.no omtalte kommunens barnehagesatsing i sommer.

Kommunen gikk helt til topps innen tre av områdene de ble målt på: Andel barnehager, kommunale og private, som oppfyller pedagognormen, samt andel 1-5-åringer med barnehageplass - i tillegg til å toppe sammenlagtlista.

Kvalitet koster

Men: I budsjettforslaget til 2023 og økonomiplan for 2023-2026 har Snåsa kommune poengtert at det gode tilbudet også kommer til en høy pris i kroner og øre, og at man derfor foreslår å se på innsparingsmuligheter i barnehagene. Det skriver lokalavisa Snåsningen (krever abonnement).

«Kvaliteten er derfor udiskutabelt svært god, og dette gjenspeiles da naturlig nok en relativt kostbar drift» skriver kommunedirektør Roy Bjarne Hemmingsen i budsjettforslaget og økonomiplanen, som nå er ute på høring, ifølge avisen. Oppvekstenheten oppfordres derfor til å finne innsparingsmuligheter. I tillegg justeres budsjettet for Snåsa barnehage ned med 200 000 kroner i 2024 og videre med 400 000 kroner kommende år.

Barnehagetilbudet i trøndelagskommunen består av en sørsamisk barnehage, Suaja maanagïerte, en barnehage fysisk lokalisert på to steder (Snåsa barnehage avd. Vinjebakken og avd. Breide), og Snåsa Montesorribarnehage SA. De tre førstnevnte kommunalt eid, sistnevnte privat.

Til sammen benyttes barnehagetilbudet av om lag hundre barn.

– Ukjente momenter

Enhetsleder Anita Kjensteberg ved Snåsa barnehage har sett på budsjettforslaget, og poengterer at man må ha en prosess på å vurdere eventuelle innsparingstiltak i året som kommer, men at det samtidig er en del ukjente momenter man ikke har kontroll på enda.

- Akkurat nå er det vanskelig å se hvor vi kan spare inn. De største utgiftene har vi på bemanning, og der har vi en bemanningsnorm som vi er pålagt å følge. Samtidig vet vi ikke fødselstallene noen år fram i tid, så skulle vi få økte barnetall må vi ha bemanning deretter, sier Kjensteberg til Snåsningen.

Forberedt

At forslaget om innstramminger kommer nå, er ingen overraskelse for oppvekstsjefen.

– Det er viktig å understreke at en av grunnene til at vi gjør det såpass bra, er kommunale budsjetter, som gjør at vi får til å ha den bemanninga vi har i barnehagene. Det vi jobber videre med, er hvordan klare å opprettholde samme kvalitet, samtidig som det kommer innsparinger, sa Eriksen til Barnehage.no i sommer.

– For innsparinger vil komme?

– Det er bare sånn, det tror jeg gjelder alle kommuner, at man bestandig ser etter muligheter til å gjøre ting billigere, men med bedre kvalitet innen alle sektorer. Oppvekst og barnehager er ikke noe unntak sånn sett.Powered by Labrador CMS