Hustadvika kommune i Møre og Romsdal ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av kommunene Eide og Fræna, og har drøyt 13.200 innbyggere.
Hustadvika kommune i Møre og Romsdal ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av kommunene Eide og Fræna, og har drøyt 13.200 innbyggere.

Sliter med høyt sykefravær – og stort overforbruk

I mai i fjor satte kommunen inn tiltak for å få ned sykefraværet. Men et år etter er det like høyt. Og tiltak for å spare penger, har ikke gitt ønsket effekt.

Publisert

Det er Romstals Budstikke (krever innlogging) som omtaler situasjonen i Hustadvika kommune.

Barnehager trakk opp

Avisa skriver at kommunen i mai i fjor la fram en rapport som viste et sykefravær på 9,6 prosent i gjennomsnitt, og 15 prosent i kommunale barnehager. Og at flere forebyggende tiltak ble satt inn.

Men: Da status for første kvartal 2022 ble gjort opp, var gjennomsnittlig sykefravær 11,35 prosent. Kommunale barnehager trakk opp, med 17,1 prosent.

– Sykefraværet skyldes først og fremst at koronafraværet i februar var skyhøyt. I februar lå fraværet på 12,32 prosent og mars 11,04 prosent. Nå er det på vei nedover og var ved utgangen av mai på 9,58. Vi jobber aktivt med å nå målsettingen på 6,5 prosent ved utgangen av året, sier personalsjef Borghild Lie Hjellnes i Hustadvika kommune til avisa.

– Destruktiv spiral

Hovedtillitsvalgt Tor Gunnar Johansen i Fagforbundet i Hustadvika er leder i Arbeidsmiljøutvalget og sentral i arbeidet med å få ned sykefraværet i kommunen. Han beskriver en destruktiv spiral med «lite folk på jobb, flere sykemeldinger, flere utgifter, mindre penger i kassa, mer nedtrekk og flere sykemeldinger».

- Sykefraværet har en sammensatt årsak. Det kan hende vi har en litt sliten arbeidsstokk etter pandemien. Men vi mener vi kan se at i kommuner hvor man bemanner opp og har en bedre grunnbemanning enn i Hustadvika, så unngår kommunen mange utgifter i forbindelse med sykefravær, sier Johansen til Romsdals Budstikke.

Klarte ikke å kutte

Ifølge Hjellnes sine opplysninger til avisa er kostnadene ved det høye sykefraværet i snitt 2,2 millioner kroner per måned. For en i utgangspunktet presset kommuneøkonomi.

Da driftsrapporten fra kommunedirektøren ble lagt fram for kommunestyret nylig, var det med en melding om at rammeområdene ikke har maktet å gjennomføre pålagte kutt, men i stedet leverer betydelig merforbruk. Prognosene for resten av året tilsier at kommunen vil ende på et merforbruk på 50,8 millioner kroner.

Blant det som ble påpekt, var at skoler og barnehager bruker mer enn budsjettert. Høyt sykefravær blir trukket fram som en av årsakene til merforbruket.

Hustadvika har omtrent halvt om halvt med private og offentlige barnehager. Under kan du se utviklingen i legemeldt sykefravær, basert på SSBs tall - og sammenligne med nasjonal utvikling i sykefravær.

Powered by Labrador CMS