– Vi har gått i dybden og fulgt ungenes initiativ, og klart å holde gnisten ved like, forteller pedleder Maiken J. Larssen.
– Vi har gått i dybden og fulgt ungenes initiativ, og klart å holde gnisten ved like, forteller pedleder Maiken J. Larssen.

Tar karnevalet et hakk lenger

Ved Norlandia Paradiset barnehage i Bodø er de stolte av hva de har fått til. Etter å ha jobbet med temaet i flere måneder, ble karnevalsdagen sist uke et virkelig høydepunkt.

Publisert Sist oppdatert

– Aldri før har vi fått barnegruppen så med på et tema over tid, sier Maiken J. Larssen, en av tre pedagogiske ledere ved Loftstua – som huser 29 barn i alderen mellom tre og seks år.

Og som akkurat denne dagen har både revehi og Klatremus-tre i garderoben, som ellers er fylt med ansiktsmalte og forventningsfulle barnefjes.

Wow-faktor

Larssen forteller at hele personalgruppa var på plass ettermiddagen i forveien for å klargjøre kulisser og skape litt wow-faktor. Men at forberedelsene startet lenge før, og prosjektet er ikke over med dette.

– Vi begynte med Hakkebakkeskogen som halvårstema i januar. Vi har lest boka og hørt mye på lydbok, for å sikre at alle kjenner historien – og så har vi brutt ned eventyret og blant annet tatt for oss og lært om ett og ett dyr, uke for uke. Etter hvert fikk alle velge hvem de hadde lyst til å være, og så måtte de forholde seg til valget de hadde gjort. Kostymeproduksjonen har vært litt voksenstyrt, men barna har vært med og fått prøve klipping og symaskin, forteller Larssen.

Barna har også vært med på å male kostymer og kulisser.

Norlandia Paradiset barnehage har Hakkebakkeskogen som halvårstema.
Norlandia Paradiset barnehage har Hakkebakkeskogen som halvårstema.

Thorbjørn Egners univers har preget hverdagen i Paradiset, og kommer til å gjøre det ut over våren.

– Vi har Hakkebakkeskogen med oss i alt vi gjør, og tar for eksempel for oss grønnsaksspisersangen i ukene fram mot påske. Da får barna smake og utfordre seg. Vi skal så grønnsaker, og følge med på veksten.

Rammeplanen

Larssen synes det har vært veldig artig å se barnas engasjement, og at det har vart over lang tid.

– Vi har gått i dybden og fulgt ungenes initiativ, og klart å holde gnisten ved like, svarer pedlederen om hva hun tror er årsak.

Hun forteller blant annet om jakt på dyrespor av elg, mus og rev på turer i nærområdet, og om stadig utkikk etter Kråke-Per.

Personalet opplever at barna ofte og uoppfordret lever seg inn i fortellingen i sin lek.

De erfarer også at Hakkebakkeskogen åpner opp for arbeid med en lang rekke av fagområdene i rammeplan for barnehagen.

Barnehagens fagområder

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse, mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknologi
  • Antall, rom og form
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn

Kilde: Rammeplan for barnehagen

Når kollegene reflekterer dukker stikkord som natur, samfunn, skapende virksomhet, samhold, vennskap, språk, tekst, matematikk, nærmiljø, fellesskap og samarbeid opp.

– Jeg tror egentlig vi er innom de aller fleste av fagområdene, sier Larssen.

– Tror vi blir skjerpet

Inne på avdelingen, som denne dagen tjener som stabbur, foregår tradisjonelle karnevalsaktiviteter. I en annen del av Loftstua er Bakermester Harepus i full sving. Her får barna muligheten til å kjenne både hvordan vanlige og dobbelt-peprede pepperkaker smaker.

Da barna kom i barnehagen torsdag, var det blant annet kommet på plass et revehi i garderoben.
Da barna kom i barnehagen torsdag, var det blant annet kommet på plass et revehi i garderoben.

Larssen forteller om Norlandia Quest, som er ment å være et samlende arrangement for kjedens barnehager, og by på anledning til utveksling av inspirasjon. Og at årets tema, «være sammen», passet veldig fint med Hakkebakkeskogen hvor samhold står sentralt.

– Hva har et slikt prosjekt å si for dere som jobber i barnehagen?

– Jeg tror vi blir skjerpet på noe vis. Når vi tenker tverrfaglig, så er alle på. Det er ikke til å legge skjul på at det innebærer noe ekstra jobb. Men det er veldig artig når man føler at den pedagogiske kvaliteten er skyhøy.

Inne hos Bakermester Harepus.
Inne hos Bakermester Harepus.
Powered by Labrador CMS