Pia Friis er fagkonsulent i Kanvas kompetanse.
Pia Friis er fagkonsulent i Kanvas kompetanse.

Helt nytt verktøy skal hjelpe barna å bli trygge på kropp og følelser

Hva skal til for å gjøre barn trygge på sin egen kropp og sine egne følelser? Nå har Kanvas lansert et metodisk verktøy for å styrke barns seksuelle helse og forebygge vold og seksuelle overgrep.

Publisert Sist oppdatert

Det nye verktøyet ble ferdig tidligere i sommer, og lansert under Arendalsuka denne uka. En av hensiktene er at barn, gjennom verktøyet, skal bli kjent med egen kropp og egne følelser, samt at de skal lære å sette grenser for seg selv i forhold til egen kropp. En annen hensikt er å gi barnehageansatte et verktøy de kan bruke i arbeid med barn, ifølge omtalen av verktøyet.

Det ligger på nettstedene til Kanvas, og er gratis og tilgjengelig for alle. 

– Vi fikk 200.000 kroner i støtte fra Helsedirektoratet, og i tillegg har vi brukt en stor egenandel. Vi fikk et klart mandat om å lage et verktøy som skal være tilgjengelig for alle barn i førskolealder, sier daglig leder i den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas, Robert Ullman. 

Tilpasset barnas alder

BAKGRUNN

Barnehagestiftelsen Kanvas fikk i 2018 midler fra Helsedirektoratets strategi for seksuell helse – «Snakk om det!». Midlene er brukt til å utvikle et metodisk verktøy som skal bidra til god seksuell helse for barn og å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn.

En av hensiktene er at barn, gjennom dette verktøyet, skal bli kjent med egen kropp og egne følelser, samt at de skal lære å sette grenser for seg selv i forhold til egen kropp. En annen hensikt er å gi barnehageansatte et verktøy de kan bruke i arbeid med barn. Generelt opplever mange barnehageansatte usikkerhet rundt hvordan de best kan møte og forstå barns seksuelle leker og utforskning. Mange mangler kunnskap om hvordan barns seksuelle helse har sammenheng med forebygging av vold og seksuelle overgrep. Målet er at det metodiske verktøyet skal gi ansatte denne tryggheten i forhold til både barn og foreldre.

På nettsidene til Kanvas finner man blant annet materiell som kan brukes til å forberede personalgruppen, inkludert blant annet en rekke tips til bøker og artikler. Det ligger også mye materiale til bruk ved informasjon og kunnskapsdeling tilrettelagt for foreldre og foresatte.

Ressursene som er laget for å bruke sammen med barna, er tilpasset barnas alder. Der ligger det blant annet filmer, forslag til litteratur, en rekke råd og tips tilpasset barna - samt egne verdikort.  De kan brukes til å reflektere over de voksnes rolle i møte med barn, og bidra til at voksne blir tryggere på å snakke med barn om et vanskelig tema, og kan brukes med både personalet og foreldrene.

Pia Friis er fagkonsulent i stiftelsen Kanvas. Hun har i en årrekke holdt foredrag om hvordan barnehagen kan forholde seg til barns seksuelle leker, og ga i vår ut boka Barns seksuelle leker - Hvordan forstå og arbeide med barns seksualitet i barnehagen.

Hun har også jobbet med å utarbeidet det nye verktøyet gjennom det siste året. 

– Det viktigste i arbeidet med dette arbeidet har vært å linke barns positive og normale seksualitet, og det som er det bekymringsfulle, og se at dette har en sammenheng. Akkurat nå er det veldig stort fokus på forebygging av seksuelle overgrep og vold. Det er veldig bra, men vi glemmer den positive seksualiteten, sier hun. 

Verktøyet er testet ut i fem pilotbarnehager, tre i Kanvas og to utenfor. 

– Det har blitt veldig godt mottatt, sier Friis med ettertrykk, og legger samtidig til at de har fått gode og nødvendige innspill slik at de har gjort nødvendige justeringer underveis. 

Det er ikke bare barnehagene som har gitt gode tilbakemeldinger. Også ulike fagmiljøer har gitt tommel opp for verktøyet. 

– Responsen vi har fått fra Stine Sofies Stoftelse, fra Redd Barna, Margrethe Wiede Aasland, Kristian Lunde Hansen ved RVTS, og fra mange barnehager, har vært veldig god. Det blir spennende nå når høsten kommer. Vi håper at barnehagene setter dette på agendaen, og begynner å jobbe med det, sier Friis. 

Vil utvikle det videre

Hun understreker at verktøyet skal være både praktisk å bruke og lett å håndtere. 

– Barnehagene skal ikke være nødt til å kjøpe mange bøker eller lese masse artikler, men gå rett til å begynne å bruke det. Og det skal være lett å ta i bruk.

Nå skal hun og resten av prosjektgruppa fortsette jobben. 

– Vi er ganske fornøyde med å ha fått til dette. Men vi skal søke om midler også i 2020 for å om mulig kunne videreutvikle verktøyet, sier hun. 

Powered by Labrador CMS