Kuben er tilrettelagt for å gi barnehagebarna erfaringer med realfaglige tema i uterommet.
Kuben er tilrettelagt for å gi barnehagebarna erfaringer med realfaglige tema i uterommet.

Laget eget uterom for undring og utforsking

Vannrenne, telletrapp, værstasjon og laftetømmer til å lage ulike konstruksjoner, er blant tingene barna kan leke seg med når de er på besøk i Kanvas’ nye realfagsuterom.

Publisert Sist oppdatert

Mellom Gamle Aker kirke og Akersveien Kanvas-barnehage i Oslo finner vi Kuben, Stiftelsen Kanvas nye realfagsuterom.

Her skal Kanvas-barna i Oslo og Akershus få boltre seg i ulike installasjoner som oppfordrer til undring og utforsking.

På plassen finner vi blant annet en telletrapp, en vannrenne, en vekt, en stokk hvor man skal tre på ulike former, laftetømmer som kan brukes til å konstruere bygg og en værstasjon for måling av nedbør og vindforhold.

Til våren skal det også bygges insekthotell og legges solcellepanel på taket for å produsere egen strøm.

Kommer tett på realfag

Kuben er et av Kanvas’ tiltak for å realisere nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen, «Tett på realfag». Dette skal være et område som er tilrettelagt for å gi barnehagebarna erfaringer med realfaglige tema i uterommet.

– Vi synes at alle barn skal få komme tett på naturfag, teknologi og matematikk allerede i barnehagen. Alle barn er nysgjerrige på ting rundt seg og i denne hagen skal nysgjerrigheten få blomstre, sa Kanvas-leder Robert Ullmann, under åpningen av realfagsuterommet i forrige uke.

På Kuben skal barna kunne undre seg og gjøre seg erfaringer innenfor rammeplanens fagområder; natur, miljø og teknologi, antall, rom og form og barnehagens digitale praksis.

– Tanken vår er at dette ikke skal være som et hvilket som helst uterom med sandkasser, husker og sykler. Det skal være installasjoner som gjenspeiler de fagområdene vi snakker om her, sier eiendomssjef i Kanvas, Lisbet Andersen, til barnehage.no.

Mange vekster

På tomten som nå rommer realfagsuterommet lå det tidligere en barnepark. De siste årene har området imidlertid ligget brakk og vært brukt som hundeluftegård. Det måtte derfor et stort arbeid til for å igjen gjøre plassen egnet for barn, opplyser Andersen.

Det lille huset på tomten er også pusset opp.

– Dette skal være et rom hvor man kan hente litt utstyr og sitte og bearbeide ting, men meningen er at barna hovedsakelig skal være ute og få erfaringer med matematikk og biologi. Dette er et område med 31 ulike vekster og et rikt fugleliv, og det blir lagt opp til at barnehagelærerne som følger barnegruppene skal fokusere på realfag med de installasjonene som er her. Det skal også brukes digitale verktøy for å finne svar på det barna undrer seg over, sier Andersen.

Skal kurse de ansatte

– Vi har laget noen enkle opplegg for hvordan de ulike installasjonene kan tas i bruk. I løpet av de neste ukene kan de ansatte komme hit og få en innføring i hvordan de kan bruke området, opplyser Andersen.

– Vi håper at barnehagene vil legge inn i planverket sitt at de skal dra hit med jevne mellomrom, slik at det blir en regelmessighet i dette. At de forbereder seg på å komme hit og evaluerer det de har opplevd her i etterkant. Slik kan de ta med seg realfagstankegangen tilbake til egen barnehage, sier hun.

Andersen opplyser at realfagsuterommet er utformet særlig med tanke på barn i alderen fire til seks år, men understreker at også yngre barnegrupper kan ha glede av det nye uterommet.

Saken fortsetter under bildet.

Spent på om det treffer målgruppa

– Hvorfor ønsket dere å lage et slikt uterom dedikert realfagene?

– Mange barnehager jobber for lite bevisst med realfag, og ofte er det lite pedagogisk aktivitet i utetiden. Samtidig er rammeplanen veldig tydelig på at vi skal jobbe med realfag. Når vi da fikk muligheten til å lage et slikt uterom med hovedfokus på realfag og språk, måtte vi gripe denne muligheten. Her skal barna møte korrekt realfaglig språk og korrekte matematiske begreper. Jeg tror at man ved å rendyrke noe, ved at fagområdene i rammeplanen blir tydelig satt ord på og tilrettelagt for, blir det tydeligere hva man jobber med både for de ansatte, barna og foreldrene, sier Andersen.

Hun forteller at Kanvas lenge har hatt et ønske om å lage et slikt realfagsuterom.

– Hvis dette blir vellykket vil vi gjerne etablere slike uterom både i Bergen og i Vestfold. Vi må først se hvor mye dette området blir brukt og hvordan det blir brukt, om det er bra nok og hvor mye vi eventuelt må endre og utvikle det videre. Vi har ikke gjort dette før og er veldig spente på hvordan uterommet vil fungere for målgruppa, sier Andersen.

Gleder seg til å ta området i bruk

Barnehagelærer i Akersveien Kanvas-barnehage, Hege Zielinski, er veldig fornøyd med at de nå har fått et flunkende nytt realfagsuterom som nærmeste nabo til barnehagen.

– Vi ønsker å bruke området så mye som mulig og håper å få til én dag i uka, sier hun.

– Tror du dette blir et løft for arbeidet med realfag?

– Ja, absolutt. Her kan barna få prøve seg på å spikke med kniver og det finnes forskjellige materialer som vi ikke har så mye av i barnehagen. Barna kan drive med vannlek. Det er mange muligheter for å jobbe med matematikk, natur og miljø, sier Zielinski.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS