Daglig leder i Rønningen Kanvas barnehage i Oslo, Kari-Anne Bergså Skarpaas, stortrives i Kanvas.
Daglig leder i Rønningen Kanvas barnehage i Oslo, Kari-Anne Bergså Skarpaas, stortrives i Kanvas.

– Det beste som kunne skjedd!

– Nå er det kort vei til alt, sier daglig leder i Rønningen Kanvas barnehage i Oslo, Kari-Anne Bergkåsa Skarpaas.

Publisert

I fjor solgte Oslo kommune ti av sine barnehager til fire private aktører: Norlandia, Kanvas, FUS og Læringsverkstedet. Barnehage.no dro på besøk for å finne ut hvordan det gikk etter at hverdagen satte inn.

Les bakgrunnen for saken her.

Daglig leder i Rønningen Kanvas barnehage i bydel Vestre Aker i Oslo, Kari-Anne Bergkåsa Skarpaas, gikk til jobben som daglig leder uten å vite hvem som skulle drifte eller kjøpe barnehagen. Hun minnes en urolig tid høsten 2014. 

Men da Kanvas entret ringen, var lykken gjort. 

– De det ble kjent at Rønningen skulle bli en Kanvas-barnehage, gikk det fort. Det ble kalt inn til personalmøte for alle ansatte på nyåret 2015, deretter foreldremøte. For min del var det naturlig å følge med Kanvas videre, sier Skarpaas. 

Trenger ikke dele

– Nå var jeg kun kommunalt ansatt fra august 2014 til april 2015. Men måten man rapporterer på, er annerledes. Og det er noe annet å være en del av en større virksomhet som favner mer enn barnehage, til å være i en organisasjon som driver kun med barnehage. Alt Kanvas gjør, er rettet mot barnehagedrift. Nå trenger vi ikke å dele på goder eller oppmerksomhet, sier en fornøyd daglig leder.

Ting går rett og slett litt fortere nå og det er kortere vei til avgjørelser. 

– Hva ble den største utfordringen? 

– Det var stor usikkerhet med hensyn til overtagelsen siden vi ikke visste hva som kom til å skje. I begynnelsen skulle barnehagen konkurranseutsettes, så selges, sier Skarpaas. 

Barnehagelærerne sluttet

– Var det noen som sluttet? 

– Ja, mange, sier Skarpaas kort. 

For samtlige barnehagelærere forsvant nemlig våren 2014. Fra høsten samme år, hadde Rønningen barnehage fire nye barnehagelærere. Også styreren ga seg, og gikk ut i pensjon den sommeren, samtidig som et par av assistentene også sluttet. 

Ikke gjort på en dag

– Så nå har vi ny styrer, nye barnehagelærere og nye assistenter. Også dette skapte mye usikkerhet blant foreldrene. Vi var en helt ny personalgruppe som skulle jobbe oss sammen til et team. Det var ikke gjort på en dag, forklarer Skarpaas. 

De har brukt mye tid på å bli kjent det siste året. Assistentene som var i barnehagen fra før, hadde jo sine rutiner som det forståelig nok kunne være vanskelig å endre på. Noen foreldre endte med å søke barna over i andre barnehager, mens andre endte med å bli likevel. 

– Hvorfor sluttet de ansatte? 

– De sluttet nok på grunn av usikkerheten. Man blir påvirket når de ansatte ikke vet hvem som blir deres arbeidsgiver og hvilke lønnsbetingelser de får. Men vi er på rett vei nå! Både ansatte og foreldre er blitt godt ivaretatt av Kanvas, både underveis og i etterkant. 

Ønsket mer informasjon

– Hvordan ble dere tatt i mot av kjeden? 

– Kanvas er opptatte av å gi god veiledning for meg som daglig leder og til barnehagelærerne som gruppe, samt ivareta assistenter og nyansatte. 

– Hva var tilbakemeldingene fra foreldrene? 

– Det var mye bekymring over det høye sykefraværet, blant annet. De ønsket mer informasjon enn vi kunne gi og vi gjorde vårt beste for å berolige dem. Jeg fikk beskjed fra kommunen om når jeg kunne forvente ny informasjon, men disse fristene ble utsatt et par ganger. Jeg tror det handler mer om at man ønsker informasjon som ingen egentlig kunne gi, sier Skarpaas. 

Grundig jobb

Hun tror behovet for informasjon alltid vil være der, og at ventetiden i slike saker alltid blir lang uansett. Nå er hun glad for at kommunen ikke forhastet seg. 

– Heldigvis ble ikke alt gjort i en håndvending. Kommunen gjorde en god og grundig jobb med utvelgelsen og jeg er glad for at det ble gjort skikkelig. 

– Hva har blitt bedre? 

– Vedlikeholdet, blant annet. Rønningen barnehage er fra 1979 og behovet for oppussing var stort både innvendig og utvendig. Kanvas sin eiendomsavdeling har drevet med oppgradering her helt siden overtagelsen. Vaktmesteren kommer når vi ringer, selv om de deler ham med de andre Kanvas-barnehagene, og vi er veldig glade for ham! utbryter Skarpaas. 

Åpen dør

Det er også bedre at barnehagen har én styrer, ikke en styrer delt på to barnehager, slik det er vanlig i Oslo kommune. Det gjør at daglig leder er tettere på alt som skjer. 

– Jeg kan tillate meg å ha en åpen dør siden jeg ikke er så travelt opptatt med papirarbeid hele tiden. Og kan være tilstede hver dag. 

En annen forbedring er satsingen på 50 prosent barnehagelærere og at prosessene med å rekruttere nye barnehagelærere har vært gode. 

– Det beste som kunne skjedd

– Vi har i dag ingen barnehagelærere på dispensasjon. 

– Hvordan er det kommunale samarbeidet? 

– Bra. Vi får god informasjon og de er der om vi trenger dem. 

Vil ikke tilbake

– Ville du gått tilbake til kommunalt eie om du kunne? 

– Nei. Jeg har det kjempegodt i Kanvas! Jeg søkte jo jobb i kommunal barnehage, men at Kanvas tok over Rønningen barnehage, er det beste som kunne skjedd! roser en glad daglig leder.

Faktisk håpte hun at det skulle bli nettopp Kanvas. Og nå er hun bare veldig glad for å være daglig leder nettopp her.

 

Fra kommunal til privat - slik gikk det:

Om Kanvas:

  • Det er 63 Kanvas-barnehager i Norge
  • Kanvas er en ideell stiftelse som kun driver barnehager.
Powered by Labrador CMS