Disen Gård Kanvas-barnehage i Oslo er med sine 18 barn den minste i stiftelsens portefølje.
Disen Gård Kanvas-barnehage i Oslo er med sine 18 barn den minste i stiftelsens portefølje.

Kanvas legger ned sin minste barnehage: – En direkte konsekvens av lavere tilskudd

Disen Gård Kanvas-barnehage skal legges ned til sommeren, etter 20 års drift.

Publisert Sist oppdatert

Gården har vært barnehage i over 60 år, og Kanvas har fylt lokalene siden 2002. Nå er det klart at 8. juli blir siste driftsdag, ifølge Nordre Aker Budstikke, som først omtalte saken.

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, og har per dag 68 barnehager i 11 kommuner. Disen gård i Oslo, er med sine 18 barn den minste stiftelsens portefølje.

Både gårdens eiere og foreldre beskriver avgjørelsen som overraskende overfor Nordre Aker Budstikke, og skuffede foreldre har gitt uttrykk for at de er ikke enig i stiftelsens vurdering av behov for oppgradering i barnehagen.

Til det svarer Kanvas at det er de forverrede driftsbetingelsene og barnehagens størrelse som er hovedårsaken bak avgjørelsen om nedleggelse.

– I Disen Gård Kanvas-barnehage går det kun 18 barn, og barnehagens størrelse er dessverre hovedårsaken til det negative resultatet, gjentar kjedens daglige leder Robert Ullmann til Barnehage.no.

Har hatt sin plass

Han beskriver nedleggelsen som en «direkte konsekvens av lavere tilskudd».

Robert Ullmann er daglig leder for stiftelsen Kanvas, som har 68 barnehager i 11 kommuner.
Robert Ullmann er daglig leder for stiftelsen Kanvas, som har 68 barnehager i 11 kommuner.

– I Oslo kommune får Kanvas et reelt nedtrekk i tilskuddssatsen, samtidig som vi opplever ganske kraftig lønnsøkning og prisvekst. Det gjør at våre fremtidsutsikter med en gang får et skjerpet økonomisk fokus. Dette er en av de barnehagene som definitivt på grunn av mangfold har hatt sin plass i vår portefølje. Vi har alltid tapt penger på driften. Det har vi kunnet leve med, men ikke nå lenger, når hele stiftelsen taper penger.

Rammebetingelsene for små barnehager er ikke gunstige, fastslår Ullmann.

– Det er en kjent sak at det gis samme tilskudd til de første 20 barna som de neste 20, men at det er mye dyrere per barn å drifte en liten enhet enn en stor enhet. Du får ingen form for stordriftsfordel.

- Byr oss imot

– Det er krevende å få til positivt resultat i små barnehager. Men alt kommer an på hvilke valg man tar. For vår del er det slik at den lille barnehagen kunne hatt bedre resultat hvis vi hadde senket kvaliteten. Men det byr oss imot å trekke ut ressurser til vikar, trekke ut lederressurs eller drive med lavere pedagogtetthet på grunn av dårligere rammevilkår. Vi klarer ikke å få det til å gå rundt i forhold til våre driftsbetingelser, og de vil vi ikke gå på akkord med, sier Kanvas-lederen.

Kjeden har ingen eiere som tar ut utbytte, bruker alle inntekter til å heve kvaliteten i tilbudet til barna, og opererer blant annet med et krav om at 50 prosent av de ansatte skal ha barnehagelærerutdanning i alle Kanvas-barnehager.

– Egentlig mye av det samme som står i regjeringserklæringen, poengterer Ullmann.

Ifølge Hurdalsplattformen vil regjeringen styrke pedagognormen ved å stille krav om at minst 50 prosent av de ansatte er barnehagelærere. (Gjennomsnittlig ligger norske barnehager på 43 prosent).

Regjeringen vil også forbedre bemanningsnormen slik at den sikrer barna nok ansatte.

Ord og handling

Det som har skjedd så langt, er at pensjonspåslaget til private barnehager er blitt kuttet fra 13 til 10 prosent fra januar 2022. Denne endringen betyr et kutt i Kanvas sine samlede inntekter på cirka 16 millioner kroner, som fører til at hele stiftelsen Kanvas får et negativt resultat i 2022, ifølge Ullmann.

Da hjelper det ikke at regjeringen har gitt signaler om at små og ideelle barnehager skal prioriteres.

«Regjeringen vil gi små privateide og ideelle barnehager bedre rammevilkår og på den måten stoppe en utvikling der kommersielle konsern og kjeder eier stadig flere barnehager», skrev for eksempel kunnskapsminister Tonje Brenna i et svar til Stortinget rett før jul.

– Handling bak de ordene er særdeles etterlengtet. Slik jeg ser det bør storting og regjerning snarest se nærmere på hvordan vi kan opprettholde barnehager med den kvaliteten som er definert i regjeringserklæringen og med det mangfoldet man ønsker seg, sier Ullmann.

– Uakseptable forskjeller

– Vil det heretter bare være større barnehager som har livets rett hos stiftelsen Kanvas?

– Det er avhengig av kommunenes tilskudd. Vi har barnehager i kommuner som grenser til hverandre, hvor det skiller flere tusen kroner på tilskudd per barn fra den ene til den andre. Og hvis vi ser bort fra Kanvas, vet vi at det skiller hele hundre tusen kroner på tilskudd til små barn rundt om i Kommune-Norge, sier Ullmann.

Han mener det må sees nærmere på de store forskjellene i finansiering av en drift som er så detaljbeskrevet som barnehagedrift.

– Og så er det ikke sikkert at det høyeste nivået er det riktige. Mange steder er det for høyt. Men vi kan ikke akseptere at tilskuddet i mange kommuner i Norge i dag ligger for lavt i forhold til de forventninger vi har til kvalitet, mener Ullmann.

– Sender mange avslag

Spørsmålet om hvorvidt Kanvas ikke kjenner på et ekstra ansvar for å forsøke å bevare sin minste barnehage i mangfoldet, har han allerede besvart.

– Vi har gjort dette med minusresultat i over ti år. Vi overtok Husmødrenes barnehager i Oslo da de gikk konkurs og ikke klarte å drifte. Nå har vi ikke anledning til å fortsette, fordi det blir for store tap.

Det går fort å bruke opp egenkapital når tapene er såpass store som de nå har blitt, konstaterer Ullmann, og håper at varsko-ropet når fram. For Kanvas er ikke alene om å slite for tiden.

– Vi får ganske mange henvendelser for tiden, fra enkeltstående barnehager som ser etter ny eier. Dessverre må vi sende mange avslag.

I Disen gård har det vært barnehagedrift i 60 år. Styret i borettslaget som eier gården, ønsker at det skal fortsette sånn. Så gjenstår det å se om det fins noen som kan få det til.

Små barnehager

  • Tallet på barnehager med mellom 1-25 barn har falt fra 2.007 til 1.358 i løpet av en tiårsperiode. Reduksjonen på 32 prosent skyldes særlig at det har blitt færre familiebarnehager.
  • Blant ordinære barnehager ble antallet med under 26 barn redusert med cirka 9 prosent i femårsperioden fra 2016 til 2020. (Tall som inkluderer 2001 vil bli tilgjengeliggjort i februar).

Kilde: UtdanningsdirektoratetPowered by Labrador CMS