INSPIRASJON

Bildene i denne artikkelen er fra Barnas Have på Nøtterøy.
Bildene i denne artikkelen er fra Barnas Have på Nøtterøy.

Inspirasjon til fleksible lekemiljøer i møte med de eldre barna

Barna skal få muligheter til å sette i gang, styre og strukturere leken sin selv, skriver artikkelforfatterne.

Publisert

Dette innlegget henger sammen med forrige innlegg - der vi så nærmere på lekemiljøet til de yngste barna i Barnas Have på Nøtterøy. Det vil derfor være relevant å lese det først. I forrige innlegg beskrev vi 4 veivisende stikkord for å arbeide strukturert med lekemiljøene, og disse stikkordene er like aktuelle i arbeid med lekemiljøene til eldre barn.

Nå vil vi vise konkrete eksempler på hvordan det kan se ut når stikkordene justeres og tilpasses i møte de de eldre barnas behov i leken.

Eksempel 1:1. FLEKSIBILITET

Fleksibilitet er fortsatt den røde tråden, og i møte med de eldre barna handler det helt konkret om at de skal få muligheter til å sette i gang, styre og strukturere leken sin selv. Vi er ute etter rom og materialer som gir barna muligheter til å tenke selv og tenke sammen, og til å skape lek selv og skape lek sammen med andre. Slik vil miljøene bidra til at det blir flere måter å leke på, flere måter å møtes på, flere måter å forstå hverandre på, rett og slett flere måter å være mennesker sammen på.

2. MATERIALER

Grunnmaterialene skal fortsatt fungere som basen i lekemiljøet. Det sentrale med grunnmaterialene er at de ikke kommer med en fasit eller oppskrift på hvordan de skal settes sammen eller kombineres. Slik fungerer de fleksibelt og kan i stor grad ivareta barnas autonomi, ønsker og behov i leken. Grunnmaterialene fremstår som nøytrale da de hverken er knyttet til kjønn, alder eller definerte leketemaer. Når disse elementene og materialene er tilgjengelige i større mengder, fungerer de som grunnmaterialer. Det gir barna mulighet til å bygge opp scenografien til den leken de ønsker å leke.

3. MENGDE

Mengde av materialer er også et sentralt stikkord. Etter hvert som barna blir eldre vil leke- og materialkompetansen utvikles, og da trenger vi «mye av mye». Det innebærer å tilby barna en viss materialrikdom, uten at det må forveksles med overflod eller kaos i miljøene.

Det er viktig å poengtere at barnas lekemiljøer må preges av en meningsfull progresjon slik at de møter spennende og varierte lekemuligheter alle årene de går i barnehagen.

4. MØTEPLASSER

Vi liker å bruke ordet «leketorg» som en møteplass når vi tilrettelegger for de eldre barnas lek. Ved å plassere materialer og leker sentralt i rommet, gjerne på et lavt platå eller en scenemodul, kan barna gripe det som gir mening for dem. Dette gir barna oversikt over hva som er tilgjengelig, og kan være med på å gi impulser som inspirerer dem til å tenke og skape lek på nye måter.

Vår erfaring er at dersom leker og materialer oppbevares i kasser inne i skap eller oppå hyller kan det ofte begrense kreativiteten, og man får lett en ute av øye, ute av sinn situasjon. Dette betyr ikke at alt til enhver tid skal stå fremme og tilgjengelig, men at det kan rulleres på leker og rekvisitter slik at barna kan oppdage nye kombinasjoner og få fornyet inspirasjon.

Hvor ofte må vi endre lekemiljøet, og når skal vi få tid til dette?

Dette er to spørsmål vi ofte møter på. Det umiddelbare svaret er at dette først og fremst er et arbeid som gjøres innenfor barnehagens åpningstid og med barn til stede, og er en del av den daglige ivaretakelsen. Lekemiljøene kan med fordel gjøres om på når det er på tide med en opprydning i forbindelse med en overgangssituasjon. Da skal materialer og leker uansett sorteres og samles igjen, og det gir rom for å flytte på de store grunnmaterialene slik at rommet gir en ny invitasjon neste gang det skal lekes der.

Vi vil også anbefale å sette av tid på personalmøter som en del av det å vedlikeholde lekemiljøene. Drift, pleie og vedlikehold er nødvendig, og må prioriteres for å unngå at lekemiljøene forfaller over tid. Det er en del av arbeidet med å innfri barns rett til lek.

Gjennom de to filmsnuttene ønsker vi å vise hvor raskt rommet og lekeinvitasjonene kan endres med utgangspunkt i de samme grunnmaterialene.

Og tusen takk igjen til Barnas Have på Nøtterøy for at vi får jobbe, leke og teste ut ulike ideer i deres inspirerende rom.

Eksempel 2:
Dette innlegget ble først publisert på bloggen til STYD.

Powered by Labrador CMS