Marie Axelsen har ansvaret for Statped-konferansen tirsdag og onsdag. Hun mener innholdet bør være relevant for ansatte i alle barnehager i hele landet.
Marie Axelsen har ansvaret for Statped-konferansen tirsdag og onsdag. Hun mener innholdet bør være relevant for ansatte i alle barnehager i hele landet.

Retter blikket mot barna som har ekstra utfordringer med språk og kommunikasjon

Publisert Sist oppdatert

Språk i tusen former – det er overskriften for årets Statped-konferanse som arrangeres på Gardermoen tirsdag og onsdag.

– Barn har ikke en dag å miste når det gjelder språk og kommunikasjon. Vi ønsker å synliggjøre at det er mange former for språk og kommunikasjon, sier avdelingsdirektør Marie Axelsen i Statped.

Det er andre året at Statped arrangerer sin konferanse. Blant mange konferanser innenfor undervisningssektoren ønsker Statped å bruke denne anledningen til å spre ny forskning og kunnskap om spesialpedagogikk til hele sektoren.

–  Vi gjorde dette for første gang i fjor. Da var vi spente på hvordan kom til å treffe sektoren. Og det vi opplevde var at konferansen fylte et behov som sektoren hadde for mer oppdatert kunnskap om spesialpedagogikk, sier Axelsen.

Full sal – og vel så det

I fjor var det 300 i salen og 100 på venteliste. 600 fulgte konferansen som ble strømmet via internett.

For å møte den store interessen, har arrangørene i år økt deltakertallet til 500. Også årets konferanse ble fulltegnet i god tid før fristen gikk ut.

Også denne gang blir det mulighet til å følge konferansen direkte på nett. Blant annet i videovinduet i denne artikkelen.

– Det viktigste for oss er at den kompetansen og kunnskapen som kommer fram i foredragene, når dem som trenger det, sier Axelsen.

Språk i tusen former

Utgangspunktet for årets tema er at språk og kommunikasjon er nøkkelen til gode læringsprosesser og godt læringsutbytte.

– I og med at Statped dekker mange fagområder og blant annet befatter oss med ASK, tegnspråk og punktskrift, får vi mange ulike innfallsvinkler som treffer mange. Og særlig barnehager, sier Marie Axelsen.

Det arrangørene tenker er viktig, og som de håper treffer, er kunnskapen om tidlig innsats og språk og kommunikasjons betydning for vellykket inkludering. Og spesielt hvordan bidragene på konferansen kan tas inn i det daglige arbeidet i barnehagene.

–  På konferansen er det flere innlegg som vektlegger betydningen av tidlig identifisering og  om hvordan man systematisk kan jobbe med språkutvikling. For barnehagesektoren handler mye om betydningen av å komme tidlig i gang med gode tiltak, sier Axelsen.

– Helt avgjørende

– Hvor viktig er dette for barnets utvikling?

– Det er helt avgjørende. Hvis du har et barn som for eksempel på grunn av en funksjonshemming ikke har verbalt språk, vil kunnskap om ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) gjøre deg i stand til å starte med å trene på kommunikasjon og andre måter å uttrykke seg på. Alle har et potensial i seg. Det handler om å gi alle de samme mulighetene til å lære uten at det går mange år før de riktige kommunikasjonsmidlene tas i bruk, sier Marie Axelsen.

De grepene som gjøres tidlig for å gi barnet et språk eller en kommunikasjonsform vil ifølge avdelingsdirektøren være helt grunnleggende for hvilke muligheten barnet får senere i livet.

– Vi ønsker å vise fram at det finnes muligheter og at det finnes verktøy å ta i bruk. På konferansen vil vi vise at det finnes forskning som viser at kan sette dette i system. Og vi ønsker å synliggjøre at det er mange former for språk og kommunikasjon, sier Axelsen.

Inn i fellesskapet

Hun understreker at også inkluderingsperspektivet er viktig.

– En ting er å jobbe med språk og kommunikasjon. Men det skal også brukes til noe – ikke minst skal barn være en del av fellesskapet.

– Hvor mange barn er det som trenger en av formene for ekstra tilrettelegging som du snakker om?

– Jeg har ikke noen tall. Men det gjelder mange og ulike grupper. Det kan være barn med språkvansker, nedsatt syn eller nedsatt hørsel. Men sannsynligvis vil det være ett eller flere barn i enhver norsk barnehage barn som har behov for ekstra tilrettelegging når det gjelder språk og kommunikasjon, sier Marie Axelsen.

99 fra barnehager

Av de 510 deltakerne på Statped-konferansen, kommer hele 99 fra barnehagene. Marie Axelsen vil berømme barnehagene for den jobben som gjøres der ute:

– De er flinke til å se barn tidlig og til å ta i bruk de verktøyene som finnes. Det er mange som bruker verktøy som TRAS (verktøy for observasjon av språk i daglig samspill). Vi vet at dette er noe som barnehagene er veldig bevisste på.

Hele programmet for Statped-konferansen finner du her.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Powered by Labrador CMS