Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) ble intervjuet av konferansier Trude Teige, basert på spørsmålene fra deltakerne under PBLs lederkonferanse. Foto: PBL

Statsråden lot seg utfordre av barnehagelederne

«Vil små, ideelle barnehager bestå i fremtiden?» «Hvorfor satses det ikke mer på tidlig innsats i barnehagen?» «Hvordan sikre økonomisk likebehandling når det gjelder innføring av bemanningsnorm med tanke på dagens tilskuddsordning der en bruker to år gamle regnskap i beregningen?»

Publisert

Dette var tre av spørsmålene kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) ble utfordret på da han møtte mer enn 400 ledere i private barnehager tirsdag.

Under PBLs lederkonferanse hadde arrangørene mandag lagt ut en bolle, samt penn og papir ute i mingleområdet i Stormen konserthus i Bodø. Deretter ble deltakerne oppfordret til anonymt å skrive spørsmål til kunnskapsminister Jan Tore Sanner som han skulle svare på, på direkten på scenen dagen etter.

  • Se hele "spørretimen" nederst i artikkelen.

Sanner fikk spørsmål om kommunal nyetablering av barnehage der det allerede er overkapasitet.

Han ble utfordret på hvor det blir av de 100 millionene kroner som ble bevilget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til ekstra finansiering av bemanningsnormen.

Han ble spurt om innføring av uavhengig tilsyn - og om den politiske debatten om såkalte velferdprofitører.

Godt rammeverk for de små

Et annet spørsmål var «Vil små, ideelle barnehager bestå i fremtiden?»

- Det avhenger av om foreldrene ønsker at barna deres skal gå i små, ideelle barnehager. Det må være foreldrenes valg som er avgjørende, og så må vi sørge for at vi har et regelverk og et rammeverk som gjør det mulig å drive små og ideelle barnehager. Jeg synes det er flott at vi har et mangfold, fra de profesjonelle, store barnehageeierne, som investerer mye i kompetanseutvikling og som driver veldig profesjonelt, og til de mindre, mer frittstående barnehagene – og ideelle barnehager. Der må vi ha et rammeverk, og så må vi sørge for at det også er god kvalitet. Og det er mitt ansvar å legge til rette for at forskjellene mellom barnehagene ikke blir for store. Det er bakgrunnen for noen av de tiltakene vi nå har fått på plass, det er at vi skal løfte de barnehagene som blir hengende etter. Så – ja – jeg ønsker at det skal være rom for små, ideelle barnehager. Og da må vi også ha et rammeverk som gjør det mulig, sa Jan Tore Sanner.

Oppkjøp

Konferansier Trude Teige fulgte opp med at hun dagen i forveien hadde snakket med en kvinnelig barnehageeier som ga uttrykk for bekymring over at store selskap ofte tar kontakt og ønsker å kjøpe opp barnehagen hennes.

- Er du redd for at det blir en utvikling?

- Jeg ønsker ikke en utvikling der det bare er noen få, store. Jeg mener at mangfold også forutsetter at det er et reelt mangfold. Så vet vi at innenfor de store barnehagekonsernene så er det også et mangfold innenfor disse, men jeg tror vi er tjent med at du har ulike eiere, og at du både har små og store.

Se hele «spørretimen» i videovinduet.

Powered by Labrador CMS