Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

– Vi må tørre å se på oss selv som en ressurs som kan gi barn en god skolestart

– Jeg har en følelse av at mange barnehagelærere prøver å «tilfredsstille» skolen og at man derfor mange ganger ender opp med gjøre ting man faktisk ikke har grunnlag for å gjøre og som heller ikke har noe med utdanningen vår å gjøre, sier Sondre Bjaberg.

Publisert Sist oppdatert

Førstkommende mandag deltar han når Kronargument inviterer til debatt om overgangen fra barnehage til skole og SFO.

Sondre Bjaberg er fagleder i Nordpolen FUS barnehage. Han mener en av utfordringene i arbeidet med å få til en god overgang fra barnehage til skole, er at barnehagelærere ofte kan ha en tendens til å glemme styrkene ved sin egen kompetanse og utdanning.

– Vi må tørre å se på oss selv som en ressurs som kan gi barn en god start på det som kommer. I barnehagen er vi veldig gode på å gi barn sosial kompetanse og selvtillit, og vi er fantastiske på å se hele barnet. Jeg snakker om det å kunne gi barnet den styrken til å tørre å si «her er jeg!» For meg er det veldig viktig at barn tør å si dette, for skolen den er stor. Hvis vi ikke klarer å få barn til å si «hei, her er jeg!» har vi gjort noe galt, sier Bjaberg.

Gode opplever i en gruppe

Han mener noe av det aller viktigste barnehagen kan bidra med for å gjøre barn rustet for skolestart, er å gi dem gode opplevelser med tilhørighet i en gruppe.

– Felles opplevelser, nye grupperinger og nye måter å samarbeide på er en viktig del av barnehagelivet og det er en enormt viktig del av skolelivet. Hvis vi allerede i barnehagen klarer å skape gode opplevelser med det å være i en gruppe, tilhørighet i en gruppe og at man med sine styrker og svakheter er med på å styrke gruppa som helhet, vil det gagne skolemiljøet veldig. Det er ofte dette skolen sliter med i starten. Istedenfor å sette seg ned og finne ut hva skolen er, bruker elevene krefter for å finne sin plass i gruppa, sier Bjaberg.

Inviterer til debatt

Temaet for mandagens debatt i Bergen er «hvordan samarbeide om en god overgang fra barnehage til skole og SFO?» 

Kronargument er et dugnadsprosjekt etablert av to lærere ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), med støtte fra HVL og OMEP, og med studentforeninger som medarrangører. Forumet arrangerer debatter et par ganger i semesteret. 

– Målet vårt er at paneldeltakerne skal få si noe, ut fra deres perspektiv, om hvilke muligheter og utfordringer de ser i forhold til samarbeidet om en god overgang fra barnehage til skole. Arrangementet er åpent for alle. Vi håper mange studenter, lærere i barnehage og skole og andre ansatte i barnehage, skole og SFO, vil ta turen, sier høgskolelektor Vigdis Foss ved HVL, som sammen med høgskolelektor Geir Aaserud er initiativtakerne til Kronargument.

Utfordringer ved samarbeidet

Foss mener det er flere sider ved temaet overgangen barnehage-skole/SFO.

– Det ene er innholdet: Hva er gode arbeidsmåter og innhold det første året i skolen og hva skal det siste året i barnehagen inneholde for at veien fra barnehage til skole skal bli god? Er skoleforberedende aktiviteter et begrep vi i det hele tatt trenger, og hva skal det i så fall være? Dette er én del av diskusjonen, men under debatten på mandag vil vi prøve å rette oppmerksomheten mer mot at det ser ut som det er vanskelig å få til dette samarbeidet på en god måte, sier hun.

– Det har vært mye fokus på overgangen fra barnehage til skole de siste årene. Dette er en viktig tid for barnet. Det er viktig å samarbeide slik at barna får en trygg og god overgang. Likevel ser det ut som det kan være vanskelig å få til dette samarbeidet i praksis, fortsetter Foss.

Plikt om å samarbeide

Det har nettopp vært forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven der kravet til samarbeid om overgang barnehage – skole er skjerpet.

– Før har dette stått i styringsdokumentet til barnehagen, men det hjelper ikke at det bare er den ene parten som skal ta initiativ til samarbeid. Nå kan det bli mer forpliktene for begge parter, men ansvaret og myndigheten må være gjensidig. Så er spørsmålet; bare fordi man får en plikt om å samarbeide betyr det at det blir bra? Ikke nødvendigvis, sier Foss.

Hun viser til forskning av Hogsnes & Moser (2014) og Lillejord m.fl. (2015), som har funnet at både barnehage- og grunnskolelærere er enige i at samarbeid mellom barnehage og skole er viktig for å skape en god overgang. Samtidig har begge parter en tendens til å synes at egne metoder er best.

– Det denne forskningen egentlig sier er at vi mangler kunnskap om hverandres arenaer. Lærere i barnehagen tror de vet hva skole er og lærere i skolen tror de vet hva barnehage er, og så lager man sine egne ideer og konklusjoner om det, men så har man kanskje ikke ekte innsikt i hva den andre arenaen er; hva de tenker om læring og lek og om hva som er viktig for barn. Det er selvsagt noen som får til dette samarbeidet på en god måte men det ser ut til at det varierer en del, sier Foss.

– Jeg tror at det å dele og vurdere egne og hverandres arbeidsmåter og filosofi, tenkning om barn, læring og oppvekst, og å være villig til å få innsikt i hverandres arbeidsmåter og lære av det, vil være et veldig godt og verdifullt skritt å ta, sier høgskolelektoren.

– Må ha mer dialog    

I likhet med Foss, mener også Bjaberg at barnehagelærere og grunnskolelærere vet for lite om hva den andre parten driver med.

– Hva mener du er nødvendig for å få til et godt samarbeid om å gi barn en god overgang fra barnehage til skole?

– Vi må begynne med å åpne opp for en god dialog om hva vi egentlig driver med i barnehagen og om hva skolen driver med. Grunnskolelærere må gis innsikt i hvordan vi jobber og hva vi tenker i barnehagen, og barnehagelærere må få innsikt i hva skolen gjør og hvordan de tenker, sier Bjaberg, som er en av paneldeltakerne under debatten som arrangeres av Kronargument førstkommende mandag.

– Skolen må også begynne å se på hva de kan bruke av styrker som barnehagen har og barnehagen må se på hva er det vi kan bruke i skolen, som ikke går utover vårt pedagogiske arbeid, men som vi kan bruke fordi vi har den styrken vi har gjennom utdanningen vår, fortsetter Bjaberg, og oppfordrer barnehager og skoler til å skape felles møtepunkter.

Han oppfordrer også utdanningsinstitusjonene til å lage møteplasser der barnehagelærer- og grunnskolelærerstudenter kan møtes underveis i studiet.

– Jeg mener man bør møtes i tverrfaglige prosjekter allerede i utdanningen for å kunne få en bedre innsikt i hverandres hverdag, sier han.

– Lærerutdanningene har også et ansvar

De siste årene har HVL arrangert felles seminar om overgangen fra barnehage til skole for barnehage- og grunnskolelærerstudenter, nettopp for å skape en første møteplass for lærerne som senere skal samarbeide, opplyser Vigdis Foss. Det kan bryte ned barrierer og myter.

– Den danske forskeren Stig Broström (2009) har forsket på overgang fra barnehage til skole og et av virkemidlene han peker på er at vi er nødt til å skape møteplasser der grunnskolelærere og barnehagelærere treffes og utveksler kunnskap og erfaringer, sier Foss.

– Lærerutdanningen har også en rolle og et ansvar når det gjelder samarbeid om veien fra barnehage til skole og SFO. Dersom det er slik at lærere i skole og barnehage har et kunnskaps- og holdningsproblem vis-a-vis hverandres arbeid så er det grunn til å spørre hvilken rolle lærerutdanningene spiller for å sementere eller løse dette. Seminaret og debattkvelden om emnet er et forsøk på å skape møteplasser for lærere og de som skal bli lærere i barnehage og skole. Det er hos oss det må begynne, avslutter hun.

Debatten i regi av Kronargument finner sted kl. 18-20, på HVL Kronstad i Bergen. Panelet vil bestå av grunnskolelærer Vibecke Moldestad, barnehagelærer Sondre Bjaberg, SFO-leder Asgeir Eide-Olsen og byråd for barnehage og skole i Bergen, Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Litteratur:

Broström, Stig (2009). Tilpasning, frigjøring og demokrati. Første steg, 2, 24-28.

Hogsnes, D.H og Moser, T. (2014): «Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning», Tidsskrift for nordisk barnehageforskning 7(6), 1–24.

Lillejord, S., Børte, K., Halvorsrud, K., Ruud, E. og Freyr, T. (2015): Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole: En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS