Oslo kommune og Bergen kommune ønsker et fast fallunderlag som både er miljøvennlig, universelt utformet og som ivaretar driftshensyn.
Oslo kommune og Bergen kommune ønsker et fast fallunderlag som både er miljøvennlig, universelt utformet og som ivaretar driftshensyn.

Hvem kan lage et helt nytt og miljøvennlig fallunderlag?

Oslo og Bergen har en felles ambisjon om å fase ut gummibaserte fallunderlag i barnehagene.

Publisert

Nå lyser de to kommunene i fellesskap, ved hjelp av ti millioner i støtte fra Norges forskningsråd, ut konkurransen: Hvem kan utvikle nye bærekraftige, brukervennlige og driftssikre fallunderlag.

Opptil fem leverandører vil få støtte til design- og konseptutvikling, og videre via prototyper fram til testing, står det i en pressemelding fra Oslo kommune.

– Vi ønsker å utfordre markedet til å utvikle nye løsninger. Vi trenger en bredere verktøykasse for fallunderlag, og har behov for et nytt produkt – et fast dekke som både er miljøvennlig, universelt utformet og som ivaretar driftshensyn. Det vil sikre tilgang til leken for et stort mangfold av brukere, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF.

Markedet for kommunale fallunderlag bare i Oslo og Bergen, utgjør årlig i størrelsesorden 20-30 millioner kroner, med omtrent 10 000-20 000 m2 installerte dekker. Potensialet i det norske markedet anslås å være på opp mot 100 millioner kroner årlig, ifølge pressemeldingen.

– Bergen og Oslo er to av landets største kommuner, med stor innkjøpsmakt, et sterkt miljøengasjement og en bred tverrfaglig kompetanse. Vi håper derfor at så mange som mulig vil delta i konkurransen, sier Lise Reinertsen, etatsdirektør i Bymiljøetaten, Bergen kommune.

I fjor høst ba Naturvernforbundet om et forbud mot fallunderlag laget av resirkulerte gummidekk.

– Særlig barn og unge utsettes for en cocktail av miljøgifter, og plastdekkene øker påvirkningen. For barn som leker på plastdekker er veien fra hånd til munn kort, og vi frykter at plasten kan være skadelig både for natur og helse, sa Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, i den forbindelse.

I saken viste han blant annet til stikkprøver tatt fra plastdekkene i flere barnehager på Østlandet. Barnehage.no omtalte en undersøkelse gjort i 2019. Der ble det funnet miljøgifter som klorparafiner, fosfororganiske flammehemmere, tungmetaller, tjærestoffer, ftalater og hormonhermere.

Om konkurransen

Premissene for nye fallunderlag er at de ikke skal utgjøre noen risiko for miljøet, tilfredsstille tilgjengelighetskrav, og ha lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Interesserte leverandører må levere tilbudet sitt med en idéskisse innen fristen onsdag 3.mai kl. 12.00. Fem leverandører med samarbeidspartnere velges ut til å delta i konkurransen, som gjennomføres i tre faser frem til høsten 2026.

I den første fasen får hver leverandør minimum 500 000 kr til design- og konseptutvikling. Tre går videre til andre fase, hvor de støttes med minimum 1 000 000 kr til å utvikle prototyper. I den tredje fasen går to leverandører videre til testing av prototypene, og får minimum 1 500 000 kr i støttesum hver.

Powered by Labrador CMS