- Det er viktig at barnehagen inkluderer alle barna og tar hensyn til kultur og livssyn, sier Gro Svolsbru ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
- Det er viktig at barnehagen inkluderer alle barna og tar hensyn til kultur og livssyn, sier Gro Svolsbru ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hvor langt skal barnehagen strekke seg i tilretteleggingen?

I dag er det de færreste barnehager som ikke har barn med en annen kulturell bakgrunn. Så hvordan skal barnehagen forholde seg til barnas kultur når det gjelder matrestriksjon, oppdragelse og vaner?

Publisert Sist oppdatert

– Svaret ligger i rammeplanen og barnehageloven, sier rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Gro Svolsbru, og henviser til barnehagelovens § 1 om formål:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

Mange bakgrunner

– Av rammeplanen går det klart fram at barn kommer til barnehagen med mange bakgrunner, og at alle skal inkluderes. Det beste rådet til barnehager som er usikre, er å tilrettelegge for de barna man til enhver tid har i barnehagen, i stedet for å lage seg ett sett med faste rutiner, sier Svolsbru.

– Kanskje det er ett barn som ikke skal ha svinekjøtt, basert på religion eller kultur. Kanskje det er ett barn som er Jehovas Vitne og ikke feirer bursdag. Og det kan dreie seg om mange andre ting. Rammeplanen slår ubetinget fast at det skal være rom til alle barn.

Rådgiveren vektlegger å sette rammer for en god dialog mellom ansatte og foreldre tidlig. Slik får foreldrene vite hvor barnehagen står og barnehagen får informasjon om foreldrenes ønsker.

Kulturelt mangfold

Om barnehagens samfunnsmandat sier rammeplanen at det er mange måter å være norsk på. Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen. Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolkningen medfører at barn kommer til barnehagen med ulike erfaringer. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

– Dette er emner vi ofte kurser barnehager i, sier Svolsbru og henviser til NAFOS nettside for ressurshefter og annen informasjon.

Hun henviser også til rammeplanen når det gjelder spørsmål om barnehagens verdigrunnlag:

«Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.»

Vær tydelig

– Så det å la være å servere en viss type mat selv om det ikke er allergi inne i bildet, er en tilrettelegging som barnehagen bør foreta?

– Ja. Dette handler om å kunne møte barn og foreldre på det som er viktig for dem. Uansett vil det være viktig at både barnehage og foreldre formidler til hverandre hvordan de ser på ulike spørsmål. Det er gjennom gjensidighet i samarbeidet at vi finner løsninger, sier Svolsbru.

PS! På hjemmesiden til NAFO finner du aktuelt stoff om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen.

Powered by Labrador CMS