KrFs Geir Jørgen Bekkevold varsler en enda hardere satsing på kvalitet i barnehagene. Samtidig vil han åpne for at flere skal kunne kombinere barnehage med kontantstøtte.
KrFs Geir Jørgen Bekkevold varsler en enda hardere satsing på kvalitet i barnehagene. Samtidig vil han åpne for at flere skal kunne kombinere barnehage med kontantstøtte.

KrF vil ha mer fleksibel ordning for de minste barna

KrF vil la flere kombinere kontantstøtte og barnehage. De vil opp til 50 prosent pedagogandel allerede i 2018. De vil lovfeste pedagognormen. Og de vil ha et utvalg til å gå gjennom pengestrømmen til private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Kristelig Folkeparti holder fast ved den ofte utskjelte kontantstøtten. Men nå mener partiet at tiden er moden for å modernisere ordningen.

– Det som har kjennetegnet barnehagesektoren de siste 10-15 årene, er at det er mange flere barn på ett og to år som går i barnehage. Og det kan bli veldig mye barnehage for de minste, særlig når barna må være lengre i barnehagen enn foreldrene er på jobb. Vi vil lage mer fleksible ordninger slik at de minste barna får en roligere start på barnehagehverdagen. Det er noe vi tror mange foreldre vil sette pris på. Så vi håper å få de andre partiene på Stortinget med på å reformere kontantstøtten slik at den er mer tilpasset småbarnsforeldres behov, sier familiepolitisk talsmann i KrF, Geir Jørgen Bekkevold, til barnehage.no.

Han sier reformeringen også handler om integrering.

– Skal en som ikke kan snakke norsk få kontantstøtte, må vedkommende kombinere kontantstøtte med språkopplæring. Og så tilbyr vi barnehageplass mens mor og far er på kurs, sier Bekkevold.

Vil finne gode løsninger

Én utfordring her vil være at flere barnehageplasser bare blir delvis oppfylt dersom flere foreldre vil benytte seg av ordningen. Spørsmål om bemanning, tilskudd og foreldrebetaling vil da melde seg.

– Det må vi finne gode løsninger på, i god dialog med kommunene og de private barnehagene. Vi må ha barnehager som har plass til barn som ikke går der på fulltid. Og så må staten bidra til at dette lar seg løse, sier Geir Bekkevold.

– Kontantstøtten er ikke like populær i alle leire. Tror du den vil bestå?

– Det tror jeg helt sikkert. Særlig når andre partier få se på vår nye kontantstøttemodell. Noen vil på refleks snu ryggen til fordi de av ideologiske årsaker ikke vil betale foreldre som velger «feil». Men jeg håper at en mykere start er noe flere vil stille seg bak. Når det er sagt, så er det såbnbn foran valget at KrF er den eneste garantisten for å beholde kontantstøtten. Det bør de som synes ordningen er bra, merke seg, sier Geir Jørgen Bekkevold.

Feminist-debatten

– Tilnærmingen om en mykere start glir også inn i debatten som særlig har gått i Vårt Land om ettåringer og barnehager?

– Ja, og den ble startet av kvinner som virkelig har gått i bresjen for likestilling. Vi ser veldig positivt på at de anerkjenner at familiene må ha gode rammer rundt seg for å fungere. Nå har utviklingen blitt slik at det er så mange av de aller minste som går lange dager i barnehage. Da er det kanskje tid for å stoppe opp og tenke seg litt om. «Er det ting vi kan gjøre for å gi dem en mykere start?» Vi setter pris på det vi opplever som en støtte til vårt synpunktet om at god likestilling og god familiepolitikk ikke er noen motsetninger, sier Bekkevold.

Les også: Feminister advarer mot å sende ettåringer i barnehage

Les også: Avviser at ettåringer tar skade av barnehage

 

Vil lovfeste pedagognormen

I budsjettforliket mellom regjeringen, KrF og Venstre fra desember i fjor ble det bevilget penger for å styrke pedagogandelen i barnehagene.

Geir Jørgen Bekkevold håper at dette er første steg på veien mot en rask realisering av målet om 50 prosent pedagogandel.

– Med denne ekstrabevilgningen skal vi kunne komme opp i 44 prosent.  Det kommer til å bli lovfestet, og et lovforslag kommer til å bli omtalt i revidert nasjonalbudsjett nå før ferien. Det er viktig å lovfeste det slik at vi kan være sikre på at kommunene bruker pengene slik de er tenkt, sier Bekkevold.

– Når er det realistisk å komme opp i 50 prosent?

– Nå er vi på god vei. Pengene for inneværende år tilsvarer 413 millioner kroner på årsbasis. Får vi et lignende løft til neste år, er vi nesten der. Det resterende håper jeg å få inn i budsjettet allerede i 2018, sier han.

Fantastisk engasjement

– Hvor viktig var spørsmålet om mer penger til barnehagelærere da dere forhandlet statsbudsjett med regjeringen sist høst?

– Det var kjempeviktig. Skal vi gjøre noe med kvaliteten i barnehagene, må det være nok voksne og riktig kompetanse. Og nå sier jeg ikke ett negativt ord om de som jobber i barnehage og som har annen utdanning. Vi trenger dem alle sammen. Men det er viktig med et godt kompetansemiljø. Jeg tror det er viktig for å beholde flere av dem som kommer inn i barnehagene. Men mest av alt er det viktig for barna, at flest mulig av de som jobber der har en god, barnefaglig utdanning.

– Hvordan vil du beskrive barnehagesektorens helsetilstand i dag?

– Det er en fantastisk sektor der det gjøres utrolig mye bra jobb. Og ikke minst gjennom «barnehageopprøret» ble vi kjent med det kjempestore engasjementet som er der ute. Så er det vår oppgave å holde engasjementet varmt og bidra til å beholde dem som legger ned så stor innsats for barna våre, sier Geir Jørgen Bekkevold.

– Private gir mangfold

I KrFs program for neste periode heter det blant annet:

«KrF mener det er viktig å legge til rette for ulike barnehagetilbud med tanke på organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap. Dette gir et viktig mangfold og valgfrihet for foreldrene til å velge det barnehagetilbudet som passer best for sitt barn.»

– Dere ser med andre ord på delingen mellom privat og offentlig eide barnehager som mer enn et nødvendig onde?

– Ja, absolutt. Uten de private ville vi ikke hatt den barnehagedekningen vi har i dag. Det som kanskje uroer mange nå, er at tendensen til at de store kjøper opp de små. For å skape et stort mangfold, må vi legge opp til at vi beholde de små. Det gir foreldre valgfrihet til å velge det som passer best for sitt barn. Og så forutsetter vi jo at de holder seg til rammeplanen.

–  Dere skriver at det er viktig med mangfold og valgfrihet. Samtidig er dere klare på at ingen barnehager skal ha nattåpent. Henger det helt sammen?

– Det er noe som KrF har sagt over lengre tid. Vi må prøve å tilrettelegge familielivet slik at barn kan sove hjemme. Det er mulig det vil irritere noen – men vi mener det beste er for barna å sove hjemme, og derfor er vi veldig skeptiske til nattåpne barnehager. Det har vi sagt over lengre tid.

Vil undersøke pengestrømmene

Flere partier på venstresiden har denne våren startet en offensiv for å nekte adgangen til å ta ut utbytte eller annen form for profitt i private barnehager.

Les også: SV til krig mot profitt i barnehager

Les også: Tok profitt-debatten på Dagsnytt Atten

Les også: Frank Aarebrot om utbytte-debatten: - Litt absurd

Les også: Støre har tillit til barnehagedrivere

Den debatten har KrF i liten grad deltatt i.

Geir Jørgen Bekkevold forsikrer at dette likevel er et tema som også opptar KrF.

– Nå jobber vi med sak på Stortinget etter at SV har kommet med et representantforslag som går langt i å ville forby utbytte. I forbindelse med arbeidet med SVs forslag, ønsker KrF å sette ned et utvalg som skal se på pengeflyten i privat sektor innenfor barnehagene. Vi er også bekymret for det som har med utbytte å gjøre, men vi vil ikke gå så langt som dem som vil forby utbytte. Vi ønsker først og fremst å se på hvordan pengestrømmene er og hvor stort dette problemet er, sier Geir Bekkevold som er første nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité.

– Bør anerkjenne de private

Han legger til at det ikke er til å unngå å anerkjenne den innsatsen de private har gjort for å skaffe full dekning.

– Det bør også venstresiden anerkjenne, sier Bekkevold.

– Venstresiden vil gjerne ha private, men ikke såkalt kommersielle?

– Vi vil gjerne ha ulike former for barnehager. Vi vil også gjerne ha ideelle drivere, men jeg tror ikke man kan komme bort fra at noen private selskaper driver barnehager med en liten fortjeneste. Når det er sagt, er vi ikke uinteressert i hvordan pengene brukes.

Les også: SV - slik heiet de fram barnehagene de nå vil bli kvitt

Les også: Profitt-debatten uteble på Aps landsmøte

Rammeplan

– I programmet er dere tydelige på at dere ikke vil støtte en barnehage som går i mer skolefaglig retning. Hva mener dere om rammeplanen som ble lagt fram sist mandag?

– Dreiningen mot en mer skolefaglig barnehage var noe av det vi og andre kritiserte regjeringens kvalitetsmelding for i fjor. For oss er det utrolig viktig at vi beholder den norske og nordiske modellen. Sånn som jeg kjenner rammeplanen, og sånn som jeg har forstått høringssvarene, har den tatt inn mye av det vi var opptatt av i fjor. Så kan det selvsagt være ting som noen er uenige i, men da får man heller se om det er ting som kan diskuteres og eventuelt justeres på et senere tidspunkt.

Flørter med Ap

Så spørs det hvem KrF eventuelt vil samarbeide med for å gjennomføre sin politikk. På landsmøtet er det kommet fram at KrF åpner for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi ønsker å komme i regjering slik at vi i størst mulig grad kan få gjennomslag for vår poltikk. Vårt primære ønske er en Høyre-sentrum-regjering. Men hvis det etter valget viser seg at dette alternativet ikke er mulig, åpner vi for å kunne vurdere et samarbeid med Senterpartiet og Ap, sier Geir Bekkevold.

Han mener det vil tjene KrFs velgere mer å inngå samarbeid med Ap enn å sitte på sidelinja mens Ap danner regjering sammen med blant andre SV og Rødt.

– Det som kjennetegner fløypartiene er at de ønsker å dra politikken bort fra sentrum. Vi ønsker det motsatte.

– Men når dere ikke er tydelig på hva slags regjering dere vil støtte, kan det bli litt utydelig for velgerne hva en stemme til KrF er en stemme til?

– Vi er tydelige på hva som er vårt primære standpunkt. Og så er vi tydelige på at vi vil gjøre det vi kan for at en stemme til KrF skal bidra til at vi får gjennomslag for flere av våre saker, sier Geir Jørgen Bekkevold.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS