DEBATT

Elin Øibakken, Hannah Jambak Varden, Mia Moen, Ole Andreas Skaara, Per-Ole Åkerman og Robin Andrè Karlstad er barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Østfold.
Elin Øibakken, Hannah Jambak Varden, Mia Moen, Ole Andreas Skaara, Per-Ole Åkerman og Robin Andrè Karlstad er barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Østfold. 

– Skoleklar som ettåring?

– Vil det i fremtiden kjennes riktig å sende en ettåring på skolen? spør seks barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Østfold.

Publisert Sist oppdatert

Det kan bli en realitet dersom enkelte politikere får det som de vil. De ønsker at det skal bli mer systematisk læring i barnehagen, men er dette veien å gå for å utvikle mer motiverte og smarte mennesker i fremtiden? Har de som står for dette forslaget noen gang hatt mer enn én fot inne i en barnehagehverdag? Vet de noe om hvor stort utbytte barna har av egenstyrt lek?

Vi tror at ved mer systematisk læring i barnehagen, vil sjansen for å få flere stressede og usikre barn være stor. Det å sette krav til barna i så ung alder kan bli en stor påkjenning. Ifølge nyere studier kan stress påvirke barnas hjerner, noe som kan føre til vanskeligheter med å gjennomføre skolegangen.Tidligere læring kan derfor ha flere utfall enn at det skal forhindre flere «dropouts» på videregående.

Er det ikke viktigere å tenke på at barna utvikler seg til å bli sterke individer, og at de vet at de er bra nok som de er? Dette kan føre til at de står sterkere til å ta egenstyrte valg i senere tid. Med systematisk læring i barnehagen kan bildet barna har av seg selv som et sterkt individ, for noen, ødelegges av at de allerede i tidlig alder føler at de ikke når opp til kravene som stilles til dem.

Det er ikke nødvendig med mer systematisk læring i barnehagen. Leken stimulerer alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativitet, problemløsningsevne og å lære barnet noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. La barna leke, så skal du få se hvor gode og motiverte de blir senere i livet.

Det finnes mye forskning om lek, og vi som kommende barnehagelærere har lært at leken er viktig for barnets utvikling. Når barnet leker er det et tegn på både fysisk og mental sunnhet. Mange forskere sier at lek og læring er to atskilte fenomener, men det er også viktig å vite at de kan gjøres på samme tid. Når et barn leker lever de seg helt inn i det, samtidig som de aktivt lærer og tilegner seg kunnskap gjennom leken.

Vi som barnehagelærere kommer til å være tilstede for barna uansett, stimulere deres uttrykk og interesser, og være med på å forme dem til sitt beste jeg.

Dersom det blir pålagt mer systematisk læring i barnehagen, kan barnehagen i fremtiden tvinges til å bli som skolen. Barn begynner i barnehagen rundt ettårsalderen. Det vil si at i fremtiden blir ettåringer underlagt systematisk læring. Altså, ettåringer begynner på skolen.

Er det ikke viktigere at barn får være barn, bare leke, erfare og undre seg over verden rundt seg?

Er du enig med studentene? Del din mening i kommetarfeltet under.

Powered by Labrador CMS