Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Sykefraværet i andre kvartal lavere enn på mange år

I SSBs tall tilbake til 2006 er det aldri registrert lavere legemeldt sykefravær i barnehagesektoren i et andrekvartal enn i år.

Publisert

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det legemeldte sykefraværet i barnehagesektoren var på 8,2 prosent i perioden 1. april – 30. juni i år.

Private barnehager hadde 7,7 prosent legemeldt fravær, mens tallet for offentlige barnehager var 8,7 prosent.

Barnehage.no har tilgang på SSB-tall for det legemeldte sykefraværet i sektoren tilbake til 2006. I denne perioden har det aldri vært lavere legemeldt sykefravær i barnehagene i et andrekvartal (1. april - 30. juni) enn i år.

 I den ferske statistikken går det fram at det er de private barnehagene i Sogn og Fjordane som hadde det aller laveste legemeldte sykefraværet 2. kvartal i år. Høyest legemeldt sykefravær var det i de private barnehagene i Finnmark.

Størst differanse mellom private og offentlige barnehager finner vi i Oslo, der de private barnehagene hadde et legemeldt sykefravær på 6,8 prosent, mens det i de kommunale barnehgene lå på 9,1 prosent.

I tabellen under kan du se sykefraværet i ditt fylke, både totalt og fordelt på private og offentlige barnehager. Leser du tabellen på mobil, kan det være en fordel å snu mobilen og lese i "breddeformat".

Powered by Labrador CMS