DEBATT

'I barnehagen i mitt nabolag forteller de voksne at mange av barna som går der har så god lekekompetanse. Med det mener de rett og slett at ungene er skikkelig flinke til å leke. De voksne i barnehagen sier at de rett som det er må utsette de organiserte aktivitetene. Før de voksne har fått satt i gang med planene sine, så har barna selv «kuppet» dagen og fortsatt med en lek som de startet på i går', skriver psykolog Anita Lovise Rimpi. Illustrasjonsfotoet er ikke fra den barnehagen hun skriver om. Foto: Getty Images/privat
"I barnehagen i mitt nabolag forteller de voksne at mange av barna som går der har så god lekekompetanse. Med det mener de rett og slett at ungene er skikkelig flinke til å leke. De voksne i barnehagen sier at de rett som det er må utsette de organiserte aktivitetene. Før de voksne har fått satt i gang med planene sine, så har barna selv «kuppet» dagen og fortsatt med en lek som de startet på i går", skriver psykolog Anita Lovise Rimpi. Illustrasjonsfotoet er ikke fra den barnehagen hun skriver om. Foto: Getty Images/privat

Flink til å leke?

Lek er viktig både for barnets læring og utvikling. Men barn leker ikke for å lære. Barn leker fordi det er gøy, det føles meningsfullt og de kommer ofte i en helt egen flytsone når de er i god lek. Dette er lekens egenverdi, og den er det verdt å hegne om, skriver psykolog Anita Lovise Rimpi.

Publisert

Når det kommer til hva som er bra og viktig for barn, så veksler det i perioder hva fagfeltene fokuserer på. For tiden handler det mye om hvor viktig den frie og uforstyrrede leken er for barn. Endelig, vil noen si, for i de siste årene har det faktisk blitt mindre av den.

I Holtet barnehage i Harstad, barnehagen i mitt nabolag, forteller de voksne at mange av barna som går der har så god lekekompetanse. Med det mener de rett og slett at ungene er skikkelig flinke til å leke. De voksne i barnehagen sier at de rett som det er må utsette de organiserte aktivitetene. Før de voksne har fått satt i gang med planene sine, så har barna selv «kuppet» dagen og fortsatt med en lek som de startet på i går. Det trengs en god del mental kapasitet og modning hos barn for at de skal få til dette, forteller de barnehagevoksne. Når de ser at det skjer, så syns de det er så flott at de ikke vil avbryte. Dette er kloke voksne som vet å legge til rette for både lek og medbestemmelse i barnas hverdag.

Hjernens utvikling

Lek er viktig både for barnets læring og utvikling. Men barn leker ikke for å lære. Barn leker fordi det er gøy, det føles meningsfullt og de kommer ofte i en helt egen flytsone når de er i god lek. Dette er lekens egenverdi, og den er det verdt å hegne om.

Også for læringens del er det viktig at barn får leke slik barn skal. Når hjernen deres utvikler seg, går den gjennom det vi kaller for sensitive perioder. Med det menes bestemte perioder, eller alderstrinn, der hjernen utvikler seg aller best innenfor et bestemt område. For eksempel vil det aldri bli så lett å lære seg et språk som i årene før barnet begynner på skolen. Dette er språkets sensitive periode.

Nå er det ikke sånn at det finnes en bestemt alder der barnets hjerne lærer seg lek, men det er slik at det er bestemte perioder i barnets liv der det skal lære seg andre viktige ting. De skal lære seg å tilpasse seg andre mennesker, leve seg inn i, og forstå andres følelser, utsette egne behov, vente på sin tur, sette grenser for seg selv og andre, for å nevne noe. Disse tingene må læres tidlig i barnets liv, og det læres best gjennom lek. Ferdighetene vi trenger for å mestre livet lærer vi best gjennom lek.

Veilede, uten å styre

Gjennom lek lærer barn å regulere sine følelser og reaksjoner. Det ruster dem bedre til å takle livet enn hva høy IQ og gode skoleferdigheter gjør.

Noen ganger trenger barnet hjelp til å komme i gang med leken. Og noen ganger trenger barn hjelp til å løse problemer i leken, for eksempel hjelp til å inkludere dem som står utenfor. Ikke alle er like flink til å leke.

De som jobber i barnehage vet dette og forsøker å hjelpe barn inn ved å «leke dem inn».

Naboen min, som jobber i barnehagen, forteller at hun må ta en rolle i leken for å få lov til å være nær nok og til å påvirke retningen som leken tar dersom det blir nødvendig. Ofte blir hun tildelt rollen som tilreist tante. Hun blir plassert ytterst i et hjørne, eller langs kanten av leken. Der får hun som regel klare beskjeder om hva hun skal gjøre, og forholder seg ellers ganske passiv.

Barn kan dessuten hjelpe hverandre til å bli bedre til å leke, tildele hverandre nye roller og bytte tema og sted for leken.

Enkle huskeregler:

Hjemme må vi som oftest greie oss uten pedagogisk bakgrunnskunnskap. Det gjør ingen ting, for det holder med noen enkle huskeregler for å legge til rette for lek.

- Ha øye for plutselig oppstått lek. Signaliser at du har tid, kanskje du kan sette deg ned i nærheten. Du har kanskje lært at du skal rose positiv atferd som du ønsker mer av, men ikke gjør det nå. Ikke forstyrr, ikke kommenter underveis. Barna er i sin egen flytsone.

- Ikke gjennomorganiser all fritid. La det være tid og rom for å leke. Kanskje du kan la andre planer fare når det står venner på trappa med lommene fulle av spiker og klinkekuler, klar for å leke. Husk at leken ikke bare er artig, men den forebygger senere utvikling av psykiske lidelser. Gjennom lek lærer barn å regulere sine følelser og reaksjoner. Det ruster dem bedre til å takle livet enn hva høy IQ og gode skoleferdigheter gjør. Ikke noe mindre enn det, altså.

Ikke forstyrr! Barn som er kommet inn i et godt driv og er i en god flyt, kan holde på med leken lenge. Det er fint at de får leke uforstyrret. Større barn trenger også å kunne leke uforstyrret utenfor den voksnes blikk. Men det er viktig at du er i nærheten, vær tilgjengelig og hjelp til hvis det trengs.

De trenger mat i leken. Husk at mat er viktig drivstoff også for god lek, men barn i flytsonen kjenner ikke nødvendigvis sult. Sultne barn blir sinte barn, også i leken. Sørg for matforsyninger og drikke. Kanskje kan barna få spise der de er, mens de fortsetter leken. Alt for å få lov til å være i flytsonen, der følelsen av tid og sted blir borte og alt bare er gøy.

Powered by Labrador CMS