Kunnskapsminister Guri Melby (V) og regjeringen har sendt over et lovforslag til Stortinget.
Kunnskapsminister Guri Melby (V) og regjeringen har sendt over et lovforslag til Stortinget.

Har sendt forslag om endringer i barnehageloven til Stortinget

Regjeringen vil gjøre nye endringer i barnehageloven, nærmere bestemt knyttet til personvern. Nå er et nytt forslag sendt til Stortinget for behandling.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet har pågått en stund. Allerede i 2016 fattet Stortinget to anmodningsvedtak hvor de ba regjeringen komme tilbake med forslag til ny ordlyd i barnehageloven som sikret lovhjemmel for barnehagenes behandling av personopplysninger. De ba også regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som kunne klargjøre hjemmelsgrunnlaget for barnehagenes innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger.

I høst ble lovforslaget sendt på høring, og fristen for innspill var satt til 4. januar i år. Nå har altså regjeringen sendt sitt endelige forslag til Stortinget.

– Rettighetene til barn, unge og foreldrene deres skal være klart og tydelig. Derfor må regelverket være tilgjengelig for dem som jobber med opplysninger om barn og unge, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

Du kan lese hele lovforslaget her (ekstern lenke)

Regjeringens forslag

Slik blir ordlyden i den nye loven hvis regjeringen får støtte i Stortinget.

§ 2 a første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Barnehagen må ha tillatelse fra barnets foreldre for å utlevere personopplysninger om barnet til skolen.

Ny § 47 a skal lyde:

§ 47 a Kommuner, fylkeskommuner og private barnehagers behandling av personopplysninger

Kommuner, fylkeskommuner og private barnehager kan behandle personopplysninger, herunder personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, når det er nødvendig for å utføre oppgaver etter loven.

Ved bytte av barnehage kan barnehagen levere ut personopplysninger, inkludert personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, som er nødvendige for at den nye barnehagen kan gi barnet et tilbud i samsvar med loven, men bare så langt foreldrene har gitt tillatelse.

Departementet kan gi forskrift om behandling av personopplysninger etter første og andre ledd, blant annet om formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles, hvem det kan behandles personopplysninger om, bruk av automatiserte avgjørelser, adgang til viderebehandling, utlevering og tilgang til personopplysninger.

§ 48 skal lyde:

§ 48 Plikt til å gi opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata

Kommunale barnehager skal rapportere til Utdanningsdirektoratet tjenestedata som er nødvendige for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor barnehagesektoren. Eier av private barnehager skal rapportere slike tjenestedata og regnskapsdata til kommunen og til Utdanningsdirektoratet. Tjenestedataene skal ikke inneholde direkte identifiserbare personopplysninger. Departementet kan gi forskrift om rapportering av tjenestedata og regnskapsdata, og om Utdanningsdirektoratets behandling av disse.

§ 50 første ledd skal lyde:

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem en erklæring om barnets helse til barnehagen slik at barnehagen kan legge forholdene til rette for barnet. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foreldre.

Powered by Labrador CMS