Barnehagen Gnist Trøa ligger i bydelen Heimdal i Trondheim.

Stengingstruet barnehage også del av økonomisk tilsyn

Gnist Trøa på Heimdal en av fire barnehager i Trondheim som er under økonomisk tilsyn.

Publisert

Tirsdag denne uka skrev Adresseavisen om at den private barnehagen Gnist Trøa på Heimdal får drive videre tross økt bekymring hos tilsynsmyndigheten i kommunen (krever innlogging).

I dag skriver samme avis at barnehagen er en av fire i Trondheim som er under økonomisk tilsyn. Bakgrunnen er blant annet at barnehagen var blant de syv som har personalkostnader som lå 10 prosent lavere eller mer per ansatt sammenlignet med kommunale barnehager. Gnist Trøa oppga også handel med nærstående parter for 2,4 millioner kroner i 2015, noe som er den nest største summen for private barnehager i Trondheim, skriver avisen.

Ifølge morselskapet Gnist Barnehagers årsregnskap for 2016, bidro transaksjoner med nærstående parter med inntekter på 42 millioner kroner. Transaksjonene består av tjenester som er solgt fra morselskapet til barnehagene de eier. Tjenestene er ifølge regnskapet knyttet til «pedagogisk arbeid, IKT, markedsføring, rekruttering, personal og arbeidsmiljø.»

Gnist Barnehager har i dag til sammen 17 barnehager i tre fylker; ti i Møre og Romsdal, tre i Hordaland og fire i Trøndelag. Selskapet Grønmyr Gruppen AS omsatte for 327 millioner kroner i 2016, det meste av dette knyttet til barnehagedrift, ifølge en tidligere artikkel i Dagens Næringsliv. 

Selskapet hadde en egenkapital på drøyt 100 millioner, etter et overskudd på vel 35 millioner kroner samme år. 

Informasjonssjef Børre Andreassen, som uttaler seg på vegne av ledelsen i Gnist, opplyser til Adresseavisen at barnehagen nå jobber etter en tiltaksplan, og at de har satt i gang strakstiltak blant annet knyttet til rekruttering og bemanning.

I mai i år ble majoriteten av aksjene i Gnist Barnehager kjøpt av oppkjøpsfondet Altor

Powered by Labrador CMS