Reduserte åpningstider skaper utfordringer for en del foreldre.
Reduserte åpningstider skaper utfordringer for en del foreldre.

Redusert åpningstid - regjeringen mener foreldre og arbeidsgivere selv må løse tidsklemma

I dag starter gjenåpningen av landets barnehager og mange av dem vil ha redusert åpningstid den kommende tiden. Foreldre som får utfordringer med å jobbe fulltid på grunn av dette må selv finne en løsning sammen med arbeidsgiver, sier Arbeids- og sosialdepartementet til VG.

Publisert

Det er variasjon mellom byer – og mellom offentlige og private barnehager – når det kommer til hva slags timetilbud de den kommende tiden vil gi barnefamiliene, skriver VG. Mens Stavanger kommune er nede i seks timer med sine offentlige barnehager, legger Kanvas-barnehagene seg på 7,5 timer. Oslo kommune har en «minimumsanbefaling» om 6,5 timer.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet sier til avisa at departementet ikke har noe arbeid på gang når det gjelder denne konkrete problemstillingen.

– Tilpasning av arbeidstid til reduserte åpningstider i barnehagene må løses på den enkelte arbeidsplass, i dialog mellom arbeidstager og arbeidsgiver, uttaler han.

Direktør for NHO Arbeidsliv, Nina Melsom, sier til VG at de reduserte åpningstidene særlig skaper utfordringer for skift- og turnusarbeidere.

Hun mener partene i arbeidslivet og myndighetene må samarbeide om en løsning.

På sine nettsider opplyser NAV at omsorgsdager kan brukes som følge av reduserte åpningstider i barnehage og skole, men de tar et forbehold:

«Det er opp til arbeidsgiver å godkjenne om du kan ta ut enkelttimer/halve dager, eller om det blir regnet som en hel omsorgsdag til tross for at du ikke har benyttet deg av en hel dag. Dere må avtale dette dere imellom,» skriver NAV.

Powered by Labrador CMS