Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Ingrid M. Asp/ASD)

Holde barnet hjemme når barnehagen åpner? Da må du levere legeerklæring for å få omsorgspenger

Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronaepidemien. 

Det fremkommer i en pressemelding fra regjeringen.

Barnehagene og skolene skal åpnes delvis fra 20. og 27. april med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Kunnskaps-grunnlaget er imidlertid begrenset, og som et føre-var-prinsipp for å minske smitterisiko kan det derfor være barn som skal rådes til å unngå oppmøte i barnehage. I slike tilfeller skal foreldrene fremdeles få omsorgspenger. 

– Vi vil kreve lege-erklæring for at disse foreldrene skal få utløst omsorgspenger. Dette gjør vi for at det ikke er opp til foreldrene å vurdere om barna er særlig utsatte. Det må en lege gjøre, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har laget en veileder for hvilke tilpasninger barnehager må gjøre for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Der er det også en oversikt over i hvilke tilfeller det  individuelt kan vurdere som det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme. 

LES OGSÅ: Barnelegeforeningen: Disse barna kan møte i barnehagen og disse bør holde seg hjemme

Ifølge arbeids- og sosialministeren vil retten til omsorgspenger  følge disse

Flere dager med omsorgspenger

Siden situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er antall dager med rett til omsorgspenger doblet for 2020. Nå utvides denne retten ytterligere ved særlige smittevernhensyn. I disse tilfellene skal foreldrene sikres omsorgspenger så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller på skole.

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.–4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Kilde: Regjeringen.no

retningslinjene, men det særlige smittevernhensynet vil måtte bekreftes av lege. Det kan også være situasjoner hvor faren for smitte til en ekstra utsatt voksenperson i husholdningen kan gjøre at barna bør være hjemme i en periode. Dette vil også kunne utløse omsorgspenger, men også da med krav om legeerklæring.

– Vi oppfordrer fortsatt folk til å være fleksible og bruke for eksempel hjemmekontor der det er mulig. Samtidig er det viktig at disse gruppene også har god dialog med både arbeidsgiver, skole, barnehage og fastlege, sier statsråden.

Isaksen understreker at det for alle andre ikke er mulig å ta ut omsorgsdager dersom barnehager og skoler er åpne.

– Hvis både barn og foreldre er friske og ingen er i ekstra utsatte risikogrupper gir det selvfølgelig ingen rett til omsorgsdager dersom man allikevel holder barna hjemme, sier Isaksen.

Arbeidstakere som søker om omsorgspenger må levere lege-erklæringen til arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende og frilansere leverer erklæringen til NAV.

Debatt

Til toppen