Hjørdis Kindem Thyholt er styreleder i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager, som inviterer til ny konferanse i mai.
Hjørdis Kindem Thyholt er styreleder i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager, som inviterer til ny konferanse i mai.

– Skal være en sterk stemme for bærekraftig pedagogikk

6. mai går årets konferanse i regi av Nettverk for natur- og gårdsbarnehager (NNG) av stabelen. Den blir som det meste annet på denne tiden digital.

Publisert

Det mener styreleder i NNG, Hjørdis Kindem Thyholt, faktisk kan være en fordel.

– Det er klart; vi savner å møte hverandre. Samtidig betyr det at enda flere kan delta. Konferansen er åpen for alle - man må verken være med i nettverket, eller jobbe i en natur-, frilufts- eller gårdsbarnehage for at programmet skal være interessant.

Hun nevner noen av flere høydepunkter i programmet: Camilla N. Justnes fra NTNU, som med utgangspunkt i naturlekeplassen skal gi eksempler på hvordan personalet kan stimulere og berike kjente situasjoner med mer matematisk utforskning og lek på barnas premisser. Hanne Mette Kristiansen Vindvik fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager som skal snakke om hva som kan fremme og hva kan hemme et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø når man er ute i barnehagen. Samt Ive Tandberg fra Nordby gardsbarnehage, som skal snakke om hvordan barnehagen i pandemien ble tvunget til å gjøre om barnehagen til noe som skulle vise seg å være enda bedre.

– Besøkene ut til barnehager pleier å være noe av det mest populære under konferansene våre. Denne gangen blir det virtuelle besøk; til Haugland gardsbarnehage, som ble Årets barnehage i PBL i 2019, og til Sørskogbygda naturbarnehage. Det gleder vi oss til, sier Thyholt, som også er eier og daglig leder av Medbroen gård, som blant annet driver Medbroen gårdsbarnehage.

Stemme for bærekraftig pedagogikk

Nettverk for natur- og gårdsbarnehager (NNG) ble stiftet i 2016, og teller i dag i alt 62 medlemmer blant både private og kommunale barnehager. Ut over å være en arena for nettverksbygging og deling av gode ideer, skal NNG være en sterk stemme for å fremme en bærekraftig pedagogikk.

– Det finnes i alt rundt 500 natur-, gårds- og friluftsbarnehager i Norge, men det blir stadig færre av oss. Derfor blir det så viktig å finne en felles arena, sier Thyholt, og legger til at de gjerne vil ha flere medlemmer.

I nettverkets manifest står det blant annet:

Medlemsbarnehagene i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager i Norge (NNG) har en pedagogikk som baserer seg nettopp på natur, dyr og bærekraftig økologi. Pedagogikken tar utgangspunkt i sammenhengen mellom naturelementene, samspillet mennesker og dyr imellom og forståelsen av mekanismene som styrer dette. Norske tradisjoner, verdier og kulturarv ligger i bunnen på det vi tilbyr barn og foreldre. Vår pedagogikk gjennomføres i sunne omgivelser som skaper robuste barn.

Samfunnet har behov for barnehager som viderefører de verdiene og kvalitetene som ligger i våre medlemsbarnehagers pedagogiske tilbud.

NNG skal arbeide for å synliggjøre og fremme behovet for denne pedagogikken i forhold til politikere og samfunn. NNG skal også bidra til å forsterke og utvikle medlemsbarnehagenes gode pedagogikk gjennom nettverksbygging, konferanser og kurs for medlemmene.

Disse poengene går igjen i programmet til årets konferanse, som strekker seg over en dag og arrangeres 6. mai.

På hjemmesiden står dette om årets utgave: Konferansen er åpen for alle barnehager som har interesse for natur, friluftsliv og gårdsliv med den unike pedagogikk vår type barnehager tilbyr. Vi er i stort mindretall i dette landet, og da er det ikke hver dag vi får skreddersydd fagstoff som på denne konferansen. Den bør du derfor få med deg!

Snill stebror

Det som enn så lenge ikke står i omtalen, er at Sp-leder og en av statsministerkandidatene før høstens stortingsvalg, Trygve Slagsvold Vedum, skal kaste glans over åpningen.

– Det kanskje ikke alle vet, er at det var hans far, Trond Vidar Vedum, som tok initiativ til å stifte Nettverk for natur- og gårdsbarnehager. Derfor er det litt ekstra stas at Trygve Slagsvold Vedum kommer. Vi kan kanskje kalle ham nettverkets snille stebror, sier Thyholt og ler, før hun legger til:

– Et poeng er at det er første gang Vedum i det hele tatt snakker til barnehagene i Norge. Vi er veldig spent på hva han vil si. Det er nesten verdt konferansen alene.

Nettverk for natur- og gårdsbarnehager: Nasjonal barnehagekonferanse

Her er hele programmet til årets konferanse, som arrangeres 6. mai. Les mer om konferansen og nettverket her.

  • Matematisk utforskning og lek på naturlekeplassen, Camilla N. Justnes, NTNU

Allerede i barnehagealder er barna vitebegjærlige, nysgjerrige og utforsker omgivelsene. Barnas nysgjerrighet og lærelyst er et godt utgangspunkt for arbeid med realfag

Både utemiljøet og gården er arenaer som gir barn mange praktiske erfaringer, men tilbyr også unike muligheter for matematisk lek og utforskning. Justnes tar utgangspunkt i naturlekeplassen og gir eksempler på hvordan personalet kan stimulere og berike kjente situasjoner med mer matematisk utforskning og lek på barnas premisser.

  • Gårdsbesøk hos Haugland Gårdsbarnehage på Jæren, Årets barnehage 2019.

Eier og styrer Kathrine Haugland: Velkommen inn i Haugland gardsbarnehage. Vi tar dere med på en virtuell tur i barnehagen, og vi viser dere litt av våre fokusområder. Hør historien om hvordan gården er involvert i barnehageaktiviteter, hvordan vi jobber i europeiske prosjekter og hva som skjedde da vi lærte om husmannspedagogikk.

  • Fysiske utelekeområder bidrar til trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Hanne Mette Kristiansen Vindvik ved Nasjonalt Kunnskapssenter for Barnehager AS: I dette foredraget vil vi knytte nytt kap 8 i barnehageloven til det fysiske utelekeområdet. Hva kan fremme og hva kan hemme et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø når vi er ute? Til dette faginnlegget vil det følge med oppgave som barnehagene kan jobbe videre med i etterkant.

  • På naturlig vis - i pandemiens stikryss

Ive Tandberg fra Nordby Gardsbarnehage: Nordby gardsbarnehage på Jevnaker gjorde våren 2020 en inngripende organisasjonsendring over natta. Verden ble rammet av en pandemi. Alle landets barnehager måtte gjøre store endringer. Samtidig skulle man forsøke å gjøre alt så normalt og hverdagslig som mulig.

Når man «bor på» garden og har skauen, åkeren og hytta på åsen, har man automatisk en hel del muligheter. Det handler bare om å gripe dem på best mulig vis. En fortelling om hvordan vi ble tvunget til å gjøre om barnehagen vår til noe som skulle vise seg å være enda bedre

  • Digitalt besøk i Sørskogbygda naturbarnehage sa, Elverum kommune.

I innlandets dype skoger, blant rovdyr, tusser og troll, med åpningstider nærmest styrt etter jakttidene (nå, korona..) finner vi Sørskogbygda naturbarnehage.

  • I studio med Kathrine Haugland og Inge Øvergård fra besøksbarnehagene

De svarer på deltakerspørsmål om barnehagedriften sin.

Powered by Labrador CMS