Kart: Googlemaps
Kart: Googlemaps

Mor varslet Fylkesmannen: Ansatt skal ha vært hardhendt - barnet blir holdt utenfor leken

Fylkesmannen i Rogaland varsler i en foreløpig tilsynsrapport flere pålegg. De ansatte i barnehagen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene.

Publisert

Utgangspunktet for tilsynet var en varsling fra en mor, skriver Stavanger Aftenblad.

Moren skal ha varslet Fylkesmannen om at en ansatt i barnehagen hadde kløpet og tatt hardt i barnet hennes gjentatte ganger. Videre gikk opplysninger ut på at barnet ofte er blitt plassert på en benk ute og på den måten holdt utenfor leken.

- Unødvendig hardhendt

Fylkesmannen har også fått opplysninger fra en annen forelder som skal ha vært vitne til en episode der den ansatte skal ha holdt barnet fast.

"Barnet hadde i denne situasjonen vært hysterisk og forsøkt å komme løs. Det blir opplyst at den ansatte snakket rolig til barnet, men at vitnet likevel oppfattet situasjonen som krenkende for barnet og unødvendig hardhendt", heter det i den foreløpige tilsynsrapporten som Stavanger Aftenblad refererer fra.

"Satt på benken"

Barnet skal også ha forklart moren at det blir "satt på benken". Ifølge intervjuene Fylkesmannen har gjort, blir barn tatt ut av en situasjon ved behov for irettesettelse. Dette barnet skal ha blitt tatt ut ofte, gjerne daglig og mer enn det.

Fylkesmannen oppfatter at dette kan oppleves som krenkende og stigmatiserende for barnet. Barnehagen skal ha vært opptatt av at barnet hadde behov for grensesetting og korrigering, men i intervjuene Fylkesmannen har gjort, finner de ikke at barnets behov for omsorg er tema.

Kjenner seg ikke igjen

I et brev til Fylkesmannen skriver barnehagens daglige leder at opplysningene blir tatt på alvor. Den ansatte er satt opp på mellomvakter og får ikke dra på tur fra barnehagen uten andre ansatte mens saken pågår.

Daglig leder skriver imidlertid at den ansatte ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene. Heller ikke andre ansatte i barnehagen skal ha sett at vedkommende har oppført seg på en ikke-akseptabel måte overfor barn. De kjenner seg heller ikke igjen i andre deler av saken.

Felles forståelse

Fylkesmannen presiserer ifølge Stavanger Aftenblad at de ikke tar stilling til bevismessige spørsmål når det gjelder eventuelle kroppskrenkelser. Men:

"Vi mener imidlertid at vi har tilstrekkelige opplysninger til å konkludere med at barnehagen ikke sikrer at personalet har en felles forståelse av forskrift om rammeplan når det gjelder vern mot krenkelser fra personalet".

Powered by Labrador CMS