Seniorrådgivere i FUB, Åse-Berit Hoffart og Lou C. Norreen i FUB på lanseringen av rapporten
Seniorrådgivere i FUB, Åse-Berit Hoffart og Lou C. Norreen i FUB på lanseringen av rapporten "Har barn det bra i store barnehager?".

Glad for tydelig ansvarsfordeling i rammeplanen

Foreldreutvalget for barnehager er godt fornøyd med forslag til ny Rammeplan for barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har fulgt arbeidsprosessen med rammeplanen som medlem av referansegruppen, hvor FUB har fått muligheten til å gi tilbakemeldinger underveis.

– Innholdsmessig synes FUB at barnehageeiers og de ansattes oppdrag i forhold til barna langt på vei har blitt mer tydeliggjort, også hvem i barnehagesektoren som har hvilket ansvar og oppgaver, sier seniorrådgiver i FUB, Lou Cathrin Norreen.

Det FUB er spesielt fornøyd med er forpliktelsene som ligger i tekstformuleringene, hvor barnehagen "skal" og "må", og ikke "bør". I tillegg mener de at det er svært viktig at arbeidet med barna og målene som er satt for dette arbeidet understrekes med at dette gjelder alle barn.

Må inkludere alle barna

– Dette er selvfølgelig en stor utfordring for barnehagene, men FUB mener at et barnehagetilbud ikke er godt nok før alle barn er inkludert og omfattet i enhver barnehagesatsing, sier Norreen.

FUB er også meget fornøyd med at arbeidet mot mobbing har fått en tydelig og forpliktende plass i høringsforlaget, og at tekstinnholdet har tatt inn i seg nyere forsknings definisjon på forebygging av mobbing, nemlig at alle barn skal oppleve å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet i barnehagen.

– Underveis i arbeidsprosessen har FUB naturligvis vært opptatt av foreldrenes rolle og betydning for et godt barnehagetilbud. Vi har savnet en større plass for foreldrene og den betydningen en god dialog mellom hjem og barnehage har for barnas opplevelse av barnehagetilbudet. FUB er glad for at foreldresamarbeidet både på individnivå og for fellesskapet har kommet med, og at betydningen av foreldreengasjement har fått sin plass.

Vil benytte høringsperioden

Norreen sier at de også er tilfredse med hvordan KD har gitt bredere plass til de yngste i barnehagen, og fått med betydningen om å la de yngstes individuelle behov få styre tempoet og innholdet på tilvenningen til barnehagen.

– En trygg og forutsigbar tilvenning er helt fundamentalt for barnets videre opphold i barnehagen.

Nå kommer FUB til å benytte høringsperioden godt til å gå igjennom høringsforslagets innhold, og vil spesielt se på det som omhandler samiske barn, barn med behov for ekstra hjelp og barn med annen språkbakgrunn enn norsk.

– Men også temaene foreldresamarbeid, de yngste i barnehagen, mobbing og overgang barnehage - skole vil vi gå nøye igjennom, sier Norreen.

Enkelte har stilt seg kritisk til at noen punkter er forsvunnet fra rammeplanen, blant annet det som omhandler metodefrihet . Til dette svarer KD at alle er velkomne til å sende inn høringssvar de neste tre månedene.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Høringsforslaget inneholder flere endringer av hva som skal være innholdet i barnehagen sammenlignet med rammeplanen fra 2006. I høringsbrevet kommer det frem eksempler, og det kommer også frem hvilke dokumenter rammeplanforslaget bygger på. For at rammeplanen skal bli så god som mulig, inviterer vi alle som ønsker det å gi innspill til forslaget ved å sende inn høringssvar eller delta på høringskonferansene som arrangeres i løpet av høringsperioden, sier statssekretær Magnus Thue i KD.

Høringsperioden avsluttes 20. januar.

Her kan du lese høringsbrevet.

Her kan du sende inn høringssvar.

Har du innspill om forslag til ny rammeplan? Send gjerne til oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS