Ørland kommunes rådhus ligger på Brekstad. Snart skal saken om styrket bemanning behandles i kommunestyret.

Frykter å miste satsing på økt bemanning: – Lavere sykefravær og høyere trivsel

Det siste året har Ørland-barnehagene hatt styrket bemanning. Nå kan ordningen bli kuttet.

Publisert Sist oppdatert

Det er Fosna-Folket (krever innlogging) som skriver at kommunedirektør for oppvekst og utdanning, Magdele Johansen, skal presentere evalueringen barnehagene har gjort i neste kommunestyremøte. Siden april i fjor har de kommunale barnehagene hatt ekstra bemanning ut over kravene i bemanningsnormen; opp til 2,3 årsverk. I tillegg har ansatte i deltidsstillinger fått tilbud om heltidsjobb.

Konklusjonen er klar: Barnehagene ønsker å videreføre ordningen, etter et år der barnehagelærerne har hatt tid til planlegging, og der de som har vært igjen med barna har vært mindre stresset.

Anne Risvik er rådgiver hos kommunedirektøren i Ørland, og har jobbet i barnehager i ei årrekke.

– Det har hatt en veldig positiv innvirkning på arbeidsmiljøet, og det er en viktig tilbakemelding til politikerne. De ansatte i barnehagene opplever at de blir sett og prioritert. I tillegg er det betraktelig lavere sykefravær. Vi håper vi får videreført prosjektet, for ett år på denne typen prosjekt er veldig kort. Andre som har prøvd lignende ting begynner først å måle etter 2-3 år, for da får vi sikrere tall, sier hun.

Risvik forteller at personalet i barnehagene føler kvaliteten på barnehagetilbudet har blitt bedre av prosjektet.

– De er ikke på etterskudd hele tida, og trenger ikke springe rundt og drive brannslukking hele tida. Og så er det en forutsigbarhet som ikke har vært der tidligere, både for ansatte, foresatte, og barnehagebarn. Det er vanskelig å dokumentere dette, men vi mener det øker kvaliteten på selve tilbudet.

Powered by Labrador CMS