Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) viser i handlingsplanen til at barnehage og skole er svært viktige for å gi barn og unge erfaringer med og kunnskap om friluftsliv.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) viser i handlingsplanen til at barnehage og skole er svært viktige for å gi barn og unge erfaringer med og kunnskap om friluftsliv.

Varsler nye anbefalinger om uteområder i barnehager og skoler

Gode uterom skal stimulere til økt fysisk aktivitet, gi gode og trygge rammer for lek og sosialt samvær, samt fore­bygge mobbing.

Publisert

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) presenterte tirsdag regjeringens Handlingsplan for friluftsliv – med undertittelen «Natur som kilde til helse og livskvalitet».

"Regjeringen ønsker at så mange som mulig utøver friluftsliv jevnlig. Friluftsliv gir oss økt livskvalitet og bedre helse, og er en levende og sentral del av den norske kulturarven og nasjonale identiteten. Regjeringen legger med dette frem en handlingsplan for friluftsliv, som skal bidra til å øke befolkningens deltakelse i friluftsliv og medvirke til at attraktive friluftslivsområder ivaretas og utvikles", heter det i handlingsplanens forord.

Nytt prosjekt om uteområdene

I handlingsplanen kommer det fram at Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har innledet samarbeid om et prosjekt som har som formål å fremskaffe ny kunnskap om betydningen av uteområdene i skoler og barnehager for barn og unges helse, trivsel og læring.

I dette ligger studier av elementer som kan stimulere til økt fysisk aktivitet, gi gode og trygge rammer for lek og sosialt samvær, samt fore­bygge mobbing.

Videre heter det at studien også skal fremskaffe kunnskap om gode modeller og eksempler på hvordan uteområdet i skolen og barnehagen kan ses i sammenheng med nærmiljøanlegg og nærturområder for andre grupper i lokalsamfunnet.

Prosjektet skal baseres på litteraturstudier av publiserte vitenskapelige artikler om skolens og barnehagens uteområder fra de siste 15 årene.

Nye anbefalinger

Studien vil trolig resultere i nye anbefalinger for uteområdet i skoler og barnehager (jf. nåværende anbefalinger i rapporten «Skolens utearealer» IS-1130 fra 2003).

I handlingsplanen blir det understreket at barnehage og skole er svært viktige for å gi barn og unge erfaringer med og kunnskap om friluftsliv.

Powered by Labrador CMS