Mindre enn 1 av 5 foreldre oppgir at barna deres leker ute på fritiden fem til syv dager i uka.

Barn leker mindre ute i nærområdet

Andelen foreldre som oppgir at barna deres leker ute daglig, er mer enn halvert siden 2015. – En bekymringsverdig utvikling, mener forsker Merete Lund Fasting.

Publisert Sist oppdatert

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos oppgir kun 18 prosent av foreldrene som har barn under 12 år at barna deres leker ute på fritiden fem til syv dager i uka. Det er en kraftig nedgang siden 2015, da 41 prosent av de spurte svarte dette.

Det er Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, som har tatt initiativ til kartleggingen.

– Det å se en såpass stor nedgang på bare syv år er bekymringsfullt. Funnene samsvarer dessverre også med studier gjort den siste tiden. En mulig forklaring er at endrede vaner under pandemien, med mer innetid og skjermbruk, er vanskelige å snu, uttaler generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, i en pressemelding.

Hun viser blant annet til en rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) som viste at fire av ti barn (mellom 6 og 19 år) var mindre ute under koronapandemien, og at seks av ti også brukte mer tid foran skjermen.

I Ipsos-undersøkelsen oppgir 36 prosent av foreldrene at barna deres leker ute i nærmiljøet på fritiden tre til fire dager i uka, 30 prosent oppgir én til to dager i uka, mens 16 prosent av foreldrene svarer at barna deres er ute i nærmiljøet og leker én til tre ganger i måneden eller sjeldnere.

Om Norsk Friluftsliv:

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

Glede og mestring

Merete Lund Fasting er førsteamanuensis ved fakultet for helse og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder, og har i mange år forsket på barns utelek. Også hun mener tallene gir grunn til bekymring.

– Når du har vært mye ute i barndommen har du kjent mye på dette med glede, frihetsfølelse og undring, sier Fasting i pressemeldingen.

Hun mener foreldrene må ta ansvar for å få barna vekk fra skjermene.

– Det skjer ikke helt av seg selv, for barn er ofte veldig glad i å være i den opplevelsen de er i akkurat nå. Så de trenger kanskje et skyv. Noen ganger kan vi bli med ut og få gode opplevelser sammen utendørs. Etter hvert vil barna kjenne på mestring og glede, og få selvtillit. Dette kan bidra til et uteliv også seinere i livet, sier Fasting.

Bevegelsesglede og livsmestring gjennom lek i naturen

I fjor sommer intervjuet barnehage.no Fasting om et nytt forskningsprosjekt der hun og flere kolleger skal forske på hvordan barnehagen kan fremme bevegelsesglede og livsmestring gjennom lek i naturen.

– Jeg har lyst til å bidra til at når barn ser tilbake på barndommen i barnehagen, så skal de tenke på lek i natur, samholdet med andre og gleden ved å bevege seg, sa Fasting den gang.

– Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra med inspirasjon til hva livsmestring i barnehagen kan være. Første del av prosjektet skal bestå av aksjonsforskning der en del barnehager skal utvikle et prosjekt sammen med forskerne, og de skal underveis være med og forske på egen praksis, fortalte Fasting.

Hun og forskerkollegene tror at aktive, lekne, bevegelige og humørfylte ansatte som er trygge på å være ute i naturen, er et godt utgangpunkt for å jobbe med bevegelsesglede og livsmestring i barnehagen.

– Vi vil sammen med personalet ha fokus på hvor og hvordan de selv opplever bevegelsesglede, og hva de tenker om livsmestring gjennom lek i natur i sin barnehage. Med dette som utgangspunkt skal man prøve å komme frem til hvordan de enkelte barnehagene vil jobbe med bevegelsesglede og livsmestring gjennom lek i naturen.

– Felles ansvar

Også Norsk Friluftsliv er opptatt av å oppmuntre og tilrettelegge for mer fri lek ute.

– Som voksne har vi et ansvar for å gi barna våre gode opplevelser ute og mer tid borte fra skjermene, det er ikke minst viktig for den psykiske og fysiske helsen. For å få til det må vi se på alt fra hvordan hverdagen i skoler og barnehager er lagt opp, til hvordan vi som foreldre disponerer fritiden, sier Bente Lier i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS