Høyesterett skal behandle saken mot mellom barnehagene og Fredrikstad kommune.
Høyesterett skal behandle saken mot mellom barnehagene og Fredrikstad kommune.

Private barnehager skal møte Fredrikstad kommune i Høyesterett

Barnehagene gikk på et nederlag i både tingretten og lagmannsretten. Nå skal landets øverste domstol vurdere saken.

Publisert Sist oppdatert

Mandag kom avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg som har besluttet at Høyesterett skal se nærmere på spørsmålet om Fredrikstad kommune har fastsatt tilskuddene til de private barnehagene for 2014 og 2015 slik barnehageloven og forskriften legger opp til.

– Vi er glad for at Høyesterett har besluttet at anken tas inn til behandling i Høyesterett. Dette er en prinsipiell og svært viktig sak, om likebehandling av barnehager og dermed også av barn i private og kommunale barnehager. Dommen fra lagmannsretten gir kommunene muligheten til å organisere seg bort fra likebehandlingsprinsippet og vi er glad for at Høyesterett nå skal vurdere saken på nytt, sier Marius Iversen til barnehage.no.

Han er kommunikasjonsdirektør i PBL. Det er arbeidsgiverorganisasjonen som fører saken i retten på vegne av barnehagene.

– Jeg registrerer at Høyesterett har tatt den inn, så da får vi se hva som skjer, sier barnehagesjef i Fredrikstad kommune, Gøril Bjerknes til Fredriksstad blad (for abonnenter)

Beregninger

Stridens kjerne har vært om de kommunale tilskuddene for 2014 og 2015 har vært fastsatt i henhold til barnehageloven og forskriften.

Blant annet om kommunen hadde lov til å telle med samtlige barn ved fire spesialavdelinger i tre kommunale barnehager, samtidig som det meste av lønnsutgifter ved disse avdelingene ble holdt utenfor ved beregningen av kostnader. Hvis barnetallet er beregnet for høyt, samtidig som lønnsutgifter holdes utenfor, vil det få negative konsekvenser for tilskuddene til de private barnehagene.

Svaret i både tingretten og lagmannsretten var at det kan kommunen gjøre.

Et annet spørsmål var om tilskuddsberegningen i var i strid med lovens krav om økonomisk likebehandling. Ifølge barnehageloven skal private barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd, og forskriften sier at kommunen skal sørge for at regelen overholdes og at det blir dokumentert. Da lagmannsretten behandlet saken, var de av den oppfatning av at det skaper en viss skjevhet i grunnlaget for tilskuddsberegningen at det meste av lønnskostnadene spesialavdelingene holdes utenfor beregningene. Lagmannsretten kom likevel til, etter en samlet vurdering, at kommunen ikke brøt kravet om likebehandling.

Høyesterett

Nå er det altså opp til Høyesterett å komme med en avgjørelse i saken. Den er ikke berammet, men det er ventet at saken får sin avgjørelse senest innen utgangen av mars neste år.

Her kan du lese hele dommen fra lagmannsretten:

For ordens skyld: PBL fører saken for de private barnehagene i retten. Barnehage.no eies av PBL.

Powered by Labrador CMS