Helle Soos og Trollklubben barnehage tar ingen sjanser når det kommer til vaksine mot alvorlige sykdommer. Foto: Privat
Helle Soos og Trollklubben barnehage tar ingen sjanser når det kommer til vaksine mot alvorlige sykdommer. Foto: Privat

Ingen bønn: Barn som ikke vaksineres, må bytte barnehage

- Tenk om et barn dør fordi det er smittet av en alvorlig sykdom i min barnehage! Det ansvaret kan jeg ikke ta, sier barnehageeier Helle Soos.

Publisert

I Trollklubben barnehage, som består av fire barnehager i Fredrikstad, må alle barn og voksne ta vaksinene som følger vaksinasjonsprogrammet.

Dersom foreldre ikke ønsker at barna skal vaksinere seg, må de bytte barnehage, bekrefter eier Helle Soos overfor barnehage.no.

- Jeg tvinger ingen til å vaksinere seg, og jeg respekterer de foreldrene som velger ikke å la sine barn bli vaksinert. Men tar de dette valget, kan de ikke ha sine barn i en av mine barnehager, sier Helle Soos.

Det var Fredriksstad Blad (krever abonnement) som først omtalte saken.

35 døde av meslinger i Europa

Soos begynte for alvor å tenke på dette med små barn og vaksiner da hennes barnebarn, som var 13 måneder, for noen år siden skulle reise til USA. Da ble familien gjort oppmerksom på risikoen ved å reise uten å ha tatt MMR-vaksinen som barn vanligvis ikke får før ved 15 måneders alder.

I 2017 fikk 21.315 mennesker i Europa meslinger. 35 døde. Tendensen er økende.

På verdensbasis regnet Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2015 med at sykdommen årlig forårsaker ca. 134 200 dødsfall.

- Jeg begynte å tenke på at vi i barnehagene våre har barn helt ned i ti måneder. Vi har også barn som av helsemessige årsaker ikke tåler vaksinene. Tenk om et barn dør fordi det er smittet av en alvorlig sykdom i min barnehage! Det ansvaret kan jeg ikke ta, sier Helle Soos til barnehage.no.

Vaksiner:

Barnevaksinasjonsprogrammet for barn under skolealder:

 • 6 uker:
  Rotavirusvaksine
 • 3 måneder:
  - Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influezae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-Hep-B)
  - Pneumokokksykdom (PKV-13)
  - Rotavirusvaksine
 • 5 måneder:
  - Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influezae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-Hep-B)
  - Pneumokokksykdom (PKV-13)
 • 11-12 måneder:
  - Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influezae type b og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-Hep-B)
  - Pneumokokksykdom (PKV-13)
 • 15 måneder:
  - Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
  (Kilde: fhi.no)

Ingen kastet ut på dagen

For et år siden førte hun inn i vedtektene at alle barn som skulle være i Trollklubben måtte følge vaksinasjonsprogrammet.

- Men ettersom jeg regner med at nesten ingen leser vedtektene, bestemte jeg meg for å kjøre løpet helt ut nå i høst. Så nå har vi kommunisert ut til alle foreldrene at dersom de ikke følger vaksinasjonsprogrammet, så må de finne seg en annen barnehage, sier Helle Soos.

Hun understreker at ingen barn blir kastet ut «på dagen». Og barn som ikke tåler vaksiner vil bli unntatt fra regelen.

Regner med at der er noen

Vaksinasjonsregelen i Trollklubben-barnehagene blir fulgt opp gjennom at alle foresatte nå har fått et skjema der de skal krysse av for om barna deres følger vaksinasjonsprogrammet eller ikke.

- Er det noen barn hos dere i dag som ikke følger vaksinasjonsprogrammet?

- Det regner jeg med. Det var en forelder som tok kontakt dagen etter et foreldremøte der vi hadde saken oppe. Forelderen ba meg om å gi en skriftlig bekreftelse på at jeg påla dem å vaksinere barnet. Men det gjør jeg altså ikke. Valget er fortsatt deres. Men vil de ikke vaksinere, må de finne seg en annen barnehage, sier Helle Soos.

- Men hvis alle barnehagene i hele Fredrikstad gjorde som deg, da ville det i praksis bli vaksinetvang?

- Nei, jeg kan aldri forestille meg at kommunen selv vil gjøre det på denne måten. Så det vil alltid være mulig for barna å få barnehageplass.

- Er det rimelig at du som privat kan stille krav som kommunen ikke kan stille?

- Ja, vi har våre vedtekter, og de har sine vedtekter som gir rettigheter og plikter på andre områder. Det er også sånn at jeg står personlig ansvarlig dersom noe går galt i en av mine barnehager. Da ligger ansvaret på mine skuldre på en helt annen måte enn det gjør i en kommunal barnehage. Da må jeg også få kunne stille noen krav, sier Helle Soos.

Venter å få kritikk

Torsdag er reglene i Trollklubben-barnehagene tema i flere nyhetsaviser lokalt.

Helle Soos vet at dette er et tema som engasjerer. Hun hadde ventet mye kjeft og sier at hun hadde gruet seg til å lese kommentarfeltene i nettavisene torsdag morgen.

- Det har vært mange reaksjoner. Men det har kun vært positive tilbakemeldinger. Det er jeg litt overrasket over. Kanskje er det bare stille før stormen, sier Helle Soos.

Kommunelege: Kan ikke anbefale å ekskludere

Kommuneoverlege Guro Steine Letting sier til Fredriksstad Blad at risikoen for smitte i barnehagen av sykdommer som meslinger er liten, men at det er nødvendig å opprettholde den høye vaksinasjonstettheten.

– Det er god oppslutning om programmet i Fredrikstad, men vi må fortsette å jobbe for det. Det kan oppstå sykdom i «lommer» av uvaksinerte, sier kommuneoverlegen.

Guro Steine Letting sier dette om den nye regelen i Trollklubben barnehage:

– All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det er fint at barnehagene er bevisst på hvor viktig vaksinasjon er, men jeg kan ikke gå inn og anbefale å ekskludere barn som ikke er vaksinert.

- Ikke i strid med lov og forskrift

Etatsjef for barnehageetaten i Fredrikstad kommune, Gøril Pedersen Bjerknes, gir overfor barnehage.no uttrykk for hun ikke kan se at punktet om vaksinasjon i vedtektene er problematisk i forhold til lov og forskrifter.

- Som barnehageeier skal en fastsette barnehagens vedtekter, og vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for de foresattes forhold til barnehagen. Det er også slik at vedtektene ikke er gjenstand for godkjenning, men kommunen kan som tilsynsmyndighet pålegge retting dersom de er i strid med barnehageloven og dens forskrifter. Når foreldre skal vurdere/ søke barnehageplass vil vedtektene kunne gi relevant informasjon om valget. Ved å takke ja til en barnehageplass, har foreldrene samtidig gitt tilbakemelding på at de har lest barnehagens vedtekter, sier Bjerknes.

At en barnehageeier velger å ha med en punkt om at foreldre må følge vaksinasjonsprogrammet i sine vedtekter, kan ikke barnehagemyndigheten i Fredrikstad kommune se er i strid med barnehageloven og dens forskrifter.

- Men hvis det er slik at barnehagemyndigheten tolker regelverket uriktig, vil vi selvfølgelig se på det. Barnehagemyndighetens oppgave er å påse at lovverket blir fulgt, sier barnehagesjefen.

Per i dag er det ledige plasser i andre barnehager i Fredrikstad kommune dersom noen som i dag er i Trollklubben blir bedt om å finne seg ny barnehage.

 

Powered by Labrador CMS