Barn som er mye ute i barnehagen drar nytte av dette inn i skolen - i form av mindre uro og bedre konsentrasjon.
Barn som er mye ute i barnehagen drar nytte av dette inn i skolen - i form av mindre uro og bedre konsentrasjon.

Mye innesitting kan gi mer hyperaktive barn

Mer lys ga færre symptomer på hyperaktivitet hos barnehagebarn, viser en studie fra Universitetet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i en sak publisert på forskning.no.

Forskningen er en del av en større studie, tidligere omtalt i barnehage.no, som blant annet har vist at mye utetid i barnehagen har positive effekter for barna også etter at de har begynt på skolen. Forskningen startet i 2006 og pågår fortsatt, og omfatter 2000 barn. Neste steg er å undersøke om den samme effekten gjør seg gjeldende også videre i ungdomsskolen.

Resultater fra studien har blant annet vist at barn som i fireårsalderen hadde tre timer utelek per dag, hadde tre ganger så høy score for hyperaktivitet og uoppmerksomhet ved 5- og 6-årsalderen, som barn som hadde vært ute sju timer per dag som fireåringer.

Nå har forskerne sett nærmere på koblingen mellom lys og hyperaktivitet: Den nye studien er gjort på 48 barnehagebarn ved fem barnehager i Australia, og resultatet fra denne delstudien ble nylig publisert i Journal of Environmental psychology.

Kort fortalt gikk de 48 barnehagebarna med et armbånd som målte både lysstyrken og barnas aktivitet over en periode på 14 dager. Parallelt fikk foreldrene en rekke spørsmål om blant annet barnas oppmerksomhet og aktivitet i samme periode - i form av et spørreskjema brukt for å avdekke ADHD.

Ifølge forskning.no fant ikke forskerne sammenheng mellom hvor aktive barna var og foreldrenes rapportering av hyperaktive symptomer. Derimot fant de en sammenheng mellom lite lys og symptomer på hyperaktivitet, som urolighet.

– De barna som var eksponert for mye lys, hadde lavere nivå av hyperaktive symptomer enn de andre barna, sier en av forskerne bak studien, Vidar Sandsaunet Ulset, i artikkelen. Han er psykologspesialist og postdoktor ved Promenta, Universitetet i Oslo.

Aktivitetsnivået hos barna varierte fra 4,5 til 9,5 timer. Den gjennomsnittlige aktiviteten var 6,5 timer i døgnet.

Ulset peker på at det er stor forskjell på lysstyrken på innendørs belysning og utendørs lys, og sier det er tenkelig at kroppen vår er skrudd sammen slik at vi er tilpasset utelys.

Ifølge forskning.no spekulerer han nå på om utendørs dagslys påvirker hjernen litt på samme måte som ADHD-medisin, og viser til flere studier på både voksne og barn som viser at lys trigger hormoner i hjernen som bedrer oppmerksomhet og konsentrasjon - på samme måte som ADHD-medisiner.

Samtidig:

– Denne studien er en observasjonsstudie som bare viser en sammenheng. Den viser ikke nødvendigvis en årsakssammenheng, understreker Ulset.

Powered by Labrador CMS