Gjennom prosjektet One Ocean – Havportrett skal deltakerne i Bergen og Shanghai sanse, oppleve, forestille seg og få ny kunnskap om hva som finnes over, på og under havflaten.
Gjennom prosjektet One Ocean – Havportrett skal deltakerne i Bergen og Shanghai sanse, oppleve, forestille seg og få ny kunnskap om hva som finnes over, på og under havflaten.

På hver sin kant av kloden sitter barna med en pensel i hånda og skuer utover havet

– Havet forbinder oss, sier forsker Åsta Birkeland som er med på et prosjekt der barn, kunstnere og forskere i Bergen og Shanghai sammen skal utforske havet.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig som Norges største seilskip, Statsraad Lehmkuhl, er på en to år lang jordomseiling for å sette bærekraftig utvikling i fokus, gjennomføres det utforskende prosjektet One Ocean – Havportrett.

Her skal fireåringer, barnehageansatte, kunstnere og forskere i Bergen og Shanghai delta.

– Rike muligheter for utforskning

Målet med prosjektet er å inspirere barnehagebarn og ansatte til et utforskende og sanselig prosjekt om havet, og å dele kunnskap som er relevant i et globalt bærekraftsperspektiv.

Åsta Birkeland er dosent ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved HVL.
Åsta Birkeland er dosent ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved HVL.

Det opplyser dosent Åsta Birkeland ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

– I forbindelse med jordomseilingen til Statsraad Lehmkuhl, som har fått navnet One Ocean Expedition, ble HVL invitert til å utvikle ulike utdannings- og forskningsprosjekter i tilknytning til ekspedisjonen. Det ble tidlig klart at «statsråden» skulle ha et opphold i Shanghai, og der har vi et mangeårig samarbeid med forskere ved East China Normal University og flere av barnehagene i byen, sier Birkeland til barnehage.no.

Det ble derfor naturlig å inkludere både norske og kinesiske barnehager i havportrett-prosjektet, forteller hun.

– Havet binder på mange måter de to byene sammen. Bergen har en lang sjøfartshistorie og mange bergenske sjømenn har vært i Shanghai. Denne historien danner et slags bakteppe for prosjektet, sier forskeren.

– I tillegg til at havet er nøkkelen til bærekraftig utvikling, gir havet – som en del av vårt naboskap i både Bergen og Shanghai – rike muligheter til mangfoldig utforskning. Vi er opptatt av at denne utforskningen skal være tverrfaglig og ikke begrenset til naturfag. Dette prosjektet handler like mye om den poetiske og kunstneriske opplevelsen og utforskningen av havet.

Begynnende forståelse

Prosjektet er utviklet av forskere ved BARNkunne - senter for barnehageforskning (HVL) i samarbeid med kunstnerne i Kunstpilotene.

– Vi har samarbeidet flere ganger tidligere og fant det naturlig å utvikle et prosjekt som både er et kunstprosjekt, et didaktisk prosjekt og et forskningsprosjekt, sier Birkeland.

Prosjektleder Elin Eriksen Ødegaard opplyser at prosjektet har flere delmål.

– Først skal det gi barn sanselige erfaringer knyttet til havet, vi håper det inspirerer både til estetiske og utforskende erfaringer, samt en begynnende forståelse for økologiske og geografiske sammenhenger som vi inngår i, sier forskeren som er professor ved HVL og leder for BARNkunne.

Skal male på papir laget av plantedeler

I løpet av prosjektet skal barn, ansatte, kunstnere og forskere sammen se, høre og føle havet og værlandskapet.

De skal blant annet lage papir der små plantedeler fra landsiden i strandsonen, samt fragmenter av fortellinger om havet, forsegles i papirmassen. På dette papiret skal hvert enkelt barn tegne ned sine forestillinger.

– Før havportrettene lages utforsker vi ulike kunstneriske prosesser gjennom fortellinger om havet. Kan vi høre havet inni oss? Hvorfor er tårene våre salte – kommer de fra havet? sier Birkeland.

Havportrettene males på et papir der små plantedeler og fragmenter av fortellinger om havet et forseglet i papirmassen.
Havportrettene males på et papir der små plantedeler og fragmenter av fortellinger om havet et forseglet i papirmassen.

– Binder oss sammen

I høst ble det gjennomført en pilot med én bergensbarnehage. Til våren skal seks nye barnehager innlemmes i prosjektet, fire norske og to kinesiske.

Kunstpilotene, ved André og Annette Marandon, har ansvaret for den kunstneriske delen.

– Det er veldig spennende å jobbe sammen med forskere og se på hva som skjer i krysningspunktet mellom forskning og kunst, sier André Marandon.

Han synes havet er et spennende tema å jobbe med av flere grunner.

– Havet har historisk sett vært noe som har bundet oss sammen. Det har vært måten vi har reist på i hundrevis av år. Men havet kan også tenkes på som et hinder, at det som er på den andre siden er langt vekk, sier Marandon og fortsetter:

– Vi ønsker at barna allerede nå skal begynne å danne seg noen tanker og forestillinger om hva som finnes i havet, hvordan vi kan ta vare på det og ikke minst om det som finnes på den andre siden av havet.

Tanken er at individer i to ulike kulturer skal få muligheten til å få øye på hverandre gjennom å vise frem egne forestillinger og tanker om havet som man har felles, forteller kunstneren.

Medutforskere

Et sentralt element i prosjektet blir å bygge videre på barnas initiativ og uttrykk, opplyser Marandon.

– Kunsthandlingene danner en ramme, og så vil prosjektet utvikle seg i møtet med barna, sier han.

Kunstpilotene består av kunstnerne Annette og André Marandon.
Kunstpilotene består av kunstnerne Annette og André Marandon.

Åsta Birkeland ved HVL forteller at barn, ansatte, forskere og kunstnere alle skal være «medutforskere».

– Vi ønsker å ha en åpen og dialogisk form som gjør at vi sammen kan finne ut hvordan man på en god måte kan jobbe med kunstfaglige og pedagogiske prosjekter. Alle er bidragsytere inn i denne typen utforskning.

– Hva skal dere forske på?

– Vi er veldig opptatt av barns utforskning i et sånt prosjekt, men også de voksnes utforskning sammen med barna, altså det vi kan kalle barnehagens kultur for utforskning. Vi ønsker også å se på hvordan norske barnehager tilnærmer seg et prosjekt som omhandler bærekraft sammenlignet med kinesiske barnehager, sier Birkeland.

– Men først og fremst er det de utforskende prosessene vi er opptatt av å fange, både gjennom film, bilder og feltnotater, legger hun til.

Lokal gjennomføring

Den opprinnelige planen var at Birkeland, Marandon og deres kolleger skulle reise til Kina for å delta i aktivitetene sammen med de lokale kunstnerne, forskerne og barnehagene i Shanghai, og at kinesiske kunstnere og forskere skulle komme til Norge. Pandemien gjør det imidlertid vanskelig å reise.

– Nå blir vi i stedet nødt til å utveksle ideer via digitale plattformer og finne lokale tilnærminger til arbeidet med havet, sier Birkeland.

– Det hadde vært veldig spennende å reise over, men når det ikke lar seg gjøre må prosjektet gjennomføres lokalt av kunstnere og forskere i Bergen og Shanghai. Det blir nok noen nyanseforskjeller i hvordan prosjektet blir gjennomført i Norge og Kina, men sånn skal det også være, legger Marandon til.

Gjennom prosjektet skal barn i Bergen og Shanghai utforske havet.
Gjennom prosjektet skal barn i Bergen og Shanghai utforske havet.

Felles utstilling

Etter at barna i Bergen og Shanghai har malt sine havportretter skal disse henges opp på vimpler ute i naturen, på stedet de ble malt.

Deretter skal maleriene avfotograferes til en felles nettside og sammen med dokumentasjonen av den kunstneriske prosessen bli til en utstilling.

Prosjektet skal etter planen munne ut i en felles vandreutstilling på Statsraad Lehmkuhl i Shanghai og på Høgskolen i Bergen i september 2022. Utstillingen blir også tilgjengelig i egnede lokaler i Bergen i 2023, som på byens sjøfartsmuseum og i deltakende barnehager.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Etter at barna i Bergen og Shanghai har malt sine havportretter skal disse henges opp på vimpler ute i naturen, på stedet de ble malt. Bildet er fra pilotprosjektet som ble gjennomført i fjor.
Etter at barna i Bergen og Shanghai har malt sine havportretter skal disse henges opp på vimpler ute i naturen, på stedet de ble malt. Bildet er fra pilotprosjektet som ble gjennomført i fjor.

Havforskningstiår

I 2017 besluttet FNs generalforsamling at tiåret fra 2021 til 2030 skal være FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling.

– FNs havforskningstiår skal gi et globalt løft for å heve kunnskapen om havet og sørge for at samfunnet kan ta kunnskapen i bruk. Barnehagen er en del av samfunnet og vi håper dette prosjektet vil inspirere barnehager til å arbeide med sanselige og utforskende tilnærminger til havet, sier prosjektleder Elin Eriksen Ødegaard.

– Dette er poenger vi også har prøvd å få frem gjennom den første videodokumentasjonen, i filmen One Ocean – Havportrett, forteller forskeren.

Filmen som er laget av Håkon Hoffart VR, kan du se her.

Powered by Labrador CMS