Elisabeth Bjørnestad var prosjektleder for GoBaN-prosjektet og vil også lede GoBaNs skoleprosjekt – Be ProS (Better provision for Norway's children from early childhood education and care through primary school).
Elisabeth Bjørnestad var prosjektleder for GoBaN-prosjektet og vil også lede GoBaNs skoleprosjekt – Be ProS (Better provision for Norway's children from early childhood education and care through primary school).

Viderefører GoBaN-prosjektet – skal følge barna i barneskolen

Over tusen barn som deltok i forskningsprosjektet GoBaN, skal nå følges videre i barneskolen gjennom GoBaNs skoleprosjekt – Be ProS.

Publisert

Det skriver OsloMet på sine nettsider.

I januar 2019 ble hovedfunnene fra Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) – det største forskningsprosjektet som noen gang er gjort på norske barnehager – lagt frem. Forskerne så på hva som kjennetegner barnehager som er bra for barns trivsel og utvikling, og hvor gode barnehagene er i Norge.

Blant hovedfunnene var at:

  • Det er stor variasjon i kvaliteten på norske barnehager.
  • Gode barnehager har høy voksen-barn-tetthet og tilstedeværende pedagoger.
  • Mindre gode barnehager kan bli bedre på hygiene, sikkerhet, tilgang til materiell/leker og samspill og språk.

Nå ønsker forskere å undersøke utdanningsmulighetene for alle barn i Norge ved å studere hvordan forholdene i tidlig barndom påvirker barns utvikling på barneskolen. Norges forskningsråd har bevilget 12 millioner kroner til prosjektet.

Førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad ved OsloMet skal lede prosjektet. Hun var også leder for GoBaN-prosjektet.

Målgruppen er 1152 barn som deltok i GoBaN-prosjektet i løpet av førskoleårene som nå går i grunnskolen. Det nye prosjektet blir dermed fase to av GoBaN (2012-2019) som også var finansiert av Norges forskningsråd, skriver OsloMet.

I denne oppfølgingen skal forskere studere hvordan tidlige års opplevelser forholder seg til sosiale ferdigheter og pedagogiske prestasjoner i grunnskolens 3. og 5. klasse.

Powered by Labrador CMS