Antall minutter med moderat til høy aktivitet var betraktelig høyere da barna gikk i barnehagen enn da VG gjentok målingen da barna var begynt på skolen. Barna på bildet har ingen tilknytning til undersøkelsen. Foto: Mariell Tverrå Løkås
Antall minutter med moderat til høy aktivitet var betraktelig høyere da barna gikk i barnehagen enn da VG gjentok målingen da barna var begynt på skolen. Barna på bildet har ingen tilknytning til undersøkelsen. Foto: Mariell Tverrå Løkås

VG-undersøkelse: Aktiviteten sank betraktelig da barna begynte på skolen

VG har utstyrt en gruppe fem- og seksåringer med aktivitetsmålere før de sluttet i barnehagen - og etter at de begynte på skolen.

Publisert

– Tidligere trodde man at barn har hatt et høyt aktivitetsnivå helt opp til ungdomsskolealder. Nå ser det med objektive data ut til at den dippen som man tidligere trodde kom på ungdomsskolen, starter allerede ved fem-seks års-alderen.

Det sier forsker Knut Eirik Dalene ved Norges Idrettshøgskole til VG.

Mindre aktivitet - mer stillesitting

Avisa har utstyrt 30 barn fordelt på to barnehager i Oslo og Lillestrøm med aktivitetsmålere som er festet i et belte rundt barnets hofte.

Barna bar utstyret i barnehagen den første uka i juni - og på skolen den andre uka i september.

Resultatene viser følgende:

Antall minutter per dag barna var i moderat til høy intensitet, sank fra 44 minutter i barnehagen til 31 minutter på skolen.

Stillesittende tid gikk opp, fra 127 minutter i barnehagen til 157 minutter på skolen. 

- Viktig for barns utvikling

Professor Eivind Aadland ved Høgskulen på Vestlandet sier til VG at det er et lite utvalg barn sammenlignet med hva han bruker i sin forskning og at tilfeldigheter kan spille inn, men at resultatene i VGs undersøkelse samsvarer med hva han hadde forventet.

– Fysisk aktivitet er viktig for barnas utvikling på ulike områder, både fysisk, motorisk, kognitivt og sosialt, sier Aadland og viser til en studie fra Universitetet i Oslo sist vinter der man fulgte barnehagebarn over tid og undersøkte hvordan utetid, som generelt gir relativt høyt aktivitetsnivå, påvirker kognitiv utvikling fire år senere, det vil si i skolen, sier Eivind Aadland til VG.

Mindre hyperaktive

I den nevnte studien fra UiO, var dette noen av forskernes mest sentrale funn:

  • Barn med flere timers utelek i barnehagen var mer konsentrerte, mindre hyperaktive, flinkere til å dele og være en god venn enn andre barn.
  • Effekten av mye utetid tidlig i barnehagen holdt seg helt til barna begynte i andre klasse på skolen.
  • Barn som i fireårsalderen hadde tre timer utelek per dag, hadde tre ganger så høy score for hyperaktivitet og uoppmerksomhet ved 5- og 6-årsalderen, som barn som hadde vært ute sju timer per dag som fireåringer.
Powered by Labrador CMS