DEBATT

Kathrine M. Fagereng opplever ofte foreldre som har behov for ekstra støtte når barna deres skal begynne i barnehage. Hun har skrevet bok om barnehagetilvenning for barn og voksne. Foto: Privat
Kathrine M. Fagereng opplever ofte foreldre som har behov for ekstra støtte når barna deres skal begynne i barnehage. Hun har skrevet bok om barnehagetilvenning for barn og voksne. Foto: Privat

Trygge foreldre = trygge barn

Å begynne i barnehagen er en overgang for både barnet og foreldrene, skriver Kathrine M. Fagereng. Her tar hun for seg hvordan hennes barnehage jobber for å gjøre foreldrene trygge på at de har gjort et riktig valg.

Publisert

Vi nærmer oss en ny tilvenningsperiode med stormskritt. For mange foreldre er den allerede i gang. Om ca to måneder skal barnet på ett leveår starte i barnehagen, et nytt og spennende sted der det skal få møte mange nye barn og voksne. Det har vært et utviklingsrikt år hjemme sammen med mamma og pappa, den lille babyen har vokst seg stor, kanskje tatt sine første steg og søker stadig nye utfordringer og oppdagelser. Ingen dyre gjenstander står trygt, uansett høyder. Barnet er nysgjerrig på andre barn, og får snart oppleve en hverdag som er lagt opp helt og holdent for små mennesker. Men hvordan blir dette nye livet med de ukjente menneskene? er kanskje et spørsmål foreldre stiller seg før barnehagestarten. Å begynne i barnehagen er en overgang for både barnet og foreldrene. Alle overganger i livet er vanskelige fordi det å begynne på noe nytt, ofte er en avslutning på noe annet. Å begynne i barnehagen er en avslutning for hjemmetilværelsen.

Foreldremøte for nye foreldre

Det er på denne tiden av året at tilvenningsperioden starter for oss som skal ta imot nye barn i august, for jeg mener at vi må starte med foreldrene for at barna skal få all oppmerksomheten i tilknytningsperioden. Jo mer konkret informasjon om barnehagen og hverdagen barnet vil møte, jo bedre. Et godt informasjonshefte sammen med årsplanen er et godt tips til barnehagene der ute. Men det aller viktigste er å invitere foreldrene til et foreldremøte for nye foreldre i juni.

I Slagen barnehage i Tønsberg inviterer vi de nye foreldrene tidlig i juni. Her samles alle foreldrene til en felles bit hvor vi først presenterer barnehagen og den hverdagen barna vil få i barnehagen vår. Vi snakker videre om det viktige foreldresamarbeidet og tilvenningsperioden. Vi har et eget innlegg om leken og hvordan vi jobber med barns medvirkning og prosjektarbeid.

Å snakke ut ifra bilder er som å skape et vindu inn i barnehagehverdagen. Det skaper trygghet for foreldrene å se med egne øyne hvilket tilbud barna vil få i vår barnehage. Etter denne fellesbiten tar vi med foreldrene inn på basen der barna skal starte. Her får de møte foreldrene til de andre som skal starte på samme base, og vi kan snakke sammen om tanker som dukker opp om oppstart, gangen i tilvenningsperioden og praktiske ting som hva barnet vil trenge av utstyr når det skal gå i barnehagen.

Mange foreldre trenger dette første møtet for å føle seg trygge på at de har valgt riktig barnehage og tatt riktig avgjørelse med at barnet skal starte i barnehage. Denne tryggheten smittes over på barnet og sammen kan familien bruke sommeren på å forberede barnet på overgangen.

Vi opplever ofte foreldre som trenger litt ekstra støtte i denne overgangs-prosessen. Noen ringer inn og meddeler sine bekymringer til barnehagen allerede når barnet har fått barnehageplass.

Det er viktig at barnehagen minner foreldrene på at det er lurt å øve på å vinke hadet, la barnet være hos andre enn den nærmeste primærgruppen i korte og lengre perioder om det er mulig. Barna er så forskjellige, og det er vanskelig å vite hvordan barnet vil reagere på å være så lenge borte fra foreldrene.

På foreldremøtet informerer vi foreldrene om at det er lurt å holde av flere enn 3 dager til tilvenningsperioden, vi informerer om at det er vanlig at barna er mye syke det første året i barnehage, og vi informerer om viktigheten av at barnet har brukt vogna over tid før barnet skal bruke den som sovevogn i barnehagen.

Tilvenningssamtale

Vi opplever ofte foreldre som trenger litt ekstra støtte i denne overgangsprosessen. Noen ringer inn og meddeler sine bekymringer til barnehagen allerede når barnet har fått barnehageplass.

Om forfatteren:

  • Kathrine M. Fagereng er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk.
  • Jobber i Slagen barnehage i Tønsberg.
  • Forfatter: "Velkommen til barnehagelivet - oppstart og tilvenning for barn og voksne" Kommuneforlaget 2015. 
  • Her selv to barn - Sander 5 år og Erle 3 år.

For at disse foreldrene skal få den roen som barnet deres trenger, så kan vi tilby en tilvenningssamtale før sommerferien. Dette er ganske enkelt en samtale om hvordan vi vil ta i mot barnet, bli kjent med barnet og sikre barnets behov. Vi snakker om gangen i tilvenningsperioden, de første dagene, om den tette daglige dialogen med foreldrene og det videre samarbeidet om barnet. Når foreldrene føler seg trygg på barnehagen og barnets primærkontakt, vil også denne tryggheten smitte over på barnet. Positive tanker og positiv tale om barnehagelivet, samt en viten og forståelse for den nye hverdagen barnet vil bli en del av er viktige faktorer for at barnet skal få fullt fokus og støtten det trenger i tilvenningsperioden.

Et tips til engstelige foreldre: Snakk om dine bekymringer, del tankene du har om at barnet skal starte i barnehagen. Barnehagen kan hjelpe deg som mor eller far med engstelsene du har og forhåpentligvis trygge deg på at den avgjørelsen dere har tatt er det riktige for dere og for barnet deres.

Vi er her for å samarbeide med dere om barnet deres.

Powered by Labrador CMS