Einar Olav Larsen er leder i FUB.
Einar Olav Larsen er leder i FUB.

FUB: Dette lurte barnehageforeldre på i fjor

Flesteparten av henvendelsene til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i 2021 handlet om organisering av rådsorgan eller samarbeidsproblemer mellom hjem og barnehage.

Publisert Sist oppdatert

I fjor mottok de to rådgiverne i FUB totalt 222 henvendelser på telefon eller epost, hovedsakelig fra barnehageforeldre.

Det opplyser utvalget på sine nettsider.

Hele 84 av disse henvendelsene handlet om rådsorgan; altså hvordan man skal jobbe med samarbeidsutvalg (SU), foreldreråd og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) i barnehagen.

Også i 2019 og 2020 mottok FUB mange spørsmål om SU og FAU.

Noen av spørsmålene som går igjen, er ifølge utvalget:

  • Hvordan føre referat fra SU-møter, og hvem skal godkjenne referatene før de sendes ut?
  • Hva er forskjell på SU og FAU?
  • Hvordan skal man velge medlemmer til SU og FAU under korona, når man ikke kan ha foreldremøter?

– Opplever at de ikke blir tatt på alvor

Samarbeidsproblemer mellom hjem og barnehage var temaet FUBs rådgivere mottok nest flest henvendelser om i fjor, med 78 henvendelser. Året før mottok de 50 henvendelser om dette.

På sine nettsider trekker FUB frem flere utløsende faktorer for samarbeidsproblemene, for eksempel flytting av barn fra liten til stor avdeling og deling av grupper.

FUB skriver blant annet at mangel på informasjon og involvering i prosessen når barna skal over på ny avdeling ofte fører til et dårlig samarbeidsklima.

– Én ting går igjen i nesten alle sakene; det er at foreldre opplever å bli avfeid og ikke tatt på alvor av barnehagen. Dette ser vi både når det gjelder flytting mellom avdelinger, møter i samarbeidsutvalg (SU), samt barn som ikke har det trygt og godt. Det starter ofte med små problemer, så eskalerer det fordi foreldrene føler at de ikke blir tatt seriøst. Dette er bekymringsfullt, samtidig trenger det ikke være store justeringene som skal til for å snu dette, uttaler FUB-leder Einar Olav Larsen på utvalgets nettsider.

FUB får også henvendelser fra styrere som ber om råd til å håndtere krevende samarbeidssituasjoner. Larsen minner om at ansvaret for god kommunikasjon ligger hos både barnehagen og foreldrene.

– Foreldre kan være en forsterkende faktor for gode barnehagemiljø, men de kan også være en faktor til at barnehagemiljøet blir dårlig. For å få et godt miljø er man helt avhengige av at foreldre og ansatte spiller på lag. Det må vi som foreldre ta med oss, særlig i en tid med mye sykdom og høyt press på bemanningen, sier han.

Flere henvendelser om det psykososiale miljøet

I 2021 mottok FUB 33 henvendelser som havner i kategorien «trygt og godt barnehagemiljø/mobbing». Det er 16 flere henvendelser om temaet enn året før.

Utvalget tror én årsak til denne økningen kan være innføringen av nytt lovverk som utløste en aktivitetsplikt hos barnehagen, og som skal styrke barn og foreldres rettigheter dersom et barn ikke har det trygt i barnehagen.

– Vi har foreldre som forteller at barnet deres ble klora og dytta av andre barn. Flere sier at barnehagen lager skriftlige planer som aldri blir fulgt opp. Enkelte steder har arbeidet med planer stoppet på grunn av nytt personell eller ny styrer, uttaler FUB-lederen på utvalgets nettsider.

Innenfor trygt og godt barnehagemiljø-kategorien finnes også saker hvor ansatte krenker barn, opplyser Larsen.

FUB mener at loven som trådte i kraft 1. januar 2021 har mye positivt ved seg. Samtidig etterlyser de en uavhengig instans som kan vurdere enkeltsaker når barnehage og hjem står fast. Utvalget har derfor tatt til orde for at statsforvalteren skal kunne komme inn og gi en uavhengig vurdering – slik de kan i saker i skolen.

Samarbeid til det beste for barna

FUB-lederen understreker at ikke alle henvendelsene de mottar omhandler konflikter.

– Mange foreldre og styrere tar kontakt med et ønske om bedre samarbeid til det beste for barna. De som har den innstillinga har en bedre forutsetning for å lykkes dersom det skulle oppstå uenigheter ved et seinere tidspunkt, sier Larsen.

Henvendelser til FUB i 2021:

  • Rådsorgan (spørsmål om SU, FAU og foreldreråd): 84
  • Samarbeidsproblemer hjem-barnehage: 78
  • Trygt og godt barnehagemiljø/mobbing: 33
  • Organisering i barnehagen: 15
  • Åpningstider: 11
  • Foreldrebetaling: 4
  • Vedtekter: 4

(Oversikten viser antall saker det er gitt råd i per tema i 2021. Noen henvendelser registreres under flere temaer. Kilde: FUB)

Powered by Labrador CMS