Venstres Abid Q. Raja.
Venstres Abid Q. Raja.

Abid Raja vil styrke pappapermisjonen

Abid Raja (V) har ledet et utvalg i Venstre som fredag legger fram forslag til ny oppvekstpolitikk, som skal vedtas på partiets landsmøte i april.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Dagsavisen.

Mens de andre borgerlige partiene vurderer å avskaffe pappapermen, går Venstre i stikk motsatt retning:

Utvalget foreslår å tredele foreldrepermisjonen med 15 uker til hver forelder, og gi 16 uker som foreldrene kan dele fritt.

Med dagens ordning kan fedre velge å ta ut mer permisjon enn det loven tilsier, men Raja mener det finnes faktorer som kan hindre fedre fra å gjøre dette. Derfor må fars del av permisjonen styrkes, argumenterer han.

KrFU-leder Ida Lindtveit og et mindretall i KrFs programkomité foreslår å sløyfe hele pappapermen. I Høyre har stortingsrepresentant Henrik Asheim fått partiet med seg på å fjerne pappakvoten. Nå har han imidlertid snudd og forsvarer dagens pappakvote på ti uker. Det imponerer imidlertid ikke Raja. Venstre vil også ta et større hensyn til foreldre som får flerlinger.

Utvalget foreslår å gi i flerlingforeldre ti ukers ekstra permisjonskvote, i alt 25 uker til fri fordeling. I tillegg vil de styrke far, ved å gi ham to ukers permisjon før fødsel og 12 uker etter fødsel ved flerlinger. Trebarnsfaren Raja fikk selv tvillinger for ti år siden.

Oppvekstutvalget har også sett på ordningene for familiene med de litt større barna:

Utvalget foreslår å avvikle kontantstøtten og bruke pengene på skolefritidsordning. I tillegg vil de inntektsdifferensiere barnetrygden og prisen på SFO og barnehage.

Powered by Labrador CMS