Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.
Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Nå skal det bli enklere å søke om moderasjon og gratis kjernetid i barnehagen

Om lag 50 000 barn kan ha krav på rimeligere barnehageplass. Nå skal det bli enklere å søke om moderasjon og gratis kjernetid. 

Publisert

– Barnehagen er det første leddet i utdanningsløpet og skal legge et godt grunnlag for barns lek, læring og utvikling. Dessverre er det mange familier som synes det er for dyrt å sende barna i barnehagen. Nå fjerner vi unødvendige hindre, slik at det blir enklere for flere familier å søke, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Positivt

For fem år siden kom moderasjonsordningen som innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av sin samlede inntekt for en barnehageplass.

Samme år ble det også innført gratis kjernetid i barnehagen for fire- og femåringer i familier med lav inntekt. Senere har ordningen blitt utvidet til å gjelde to- og treåringer.

Dette er ordninger som foreldrene selv må søke om. Fredag ble det gjort endringer i forskriften om foreldrebetaling i barnehager. Målet er at det nå skal bli enklere å søke.

– Jeg synes det er positivt å se at stadig flere foreldre benytter seg av l moderasjon og gratis kjernetid. Det gir større frihet i hverdagen for den enkelte familie. Det er bra, men fortsatt er det altfor mange familier som ikke bruker rettighetene sine. Det ser delvis ut til å skyldes unødvendig papirarbeid for familiene og det endrer vi på nå, sier Grande.

Enklere

Ifølge Kunnskapsdepartementet var det omtrent 43 300 barn som fikk lavere oppholdsbetaling i barnehage på grunn av familiens lave inntekt i 2019. Året før ble det anslått at rundt 50 000 barn hadde rett til lavere oppholdsbetaling. Nå skal forskriftsendringene gjøre det enklere å søke.

– Det er mange ting som er bra med denne forskriftsendringen. For det første så trenger ikke flertallet av foreldrene lenger å legge ved dokumentasjon når de søker om moderasjon og gratis kjernetid. For det andre så er det enklere for kommunene å sjekke inntektsopplysninger når de trenger det. Det betyr at det blir en mindre fare for at barna faller ut av ordningene de har krav på, sier Skei Grande.

Rent praktisk vil det si at kommunene kan hente opplysningene direkte fra skattemyndighetene

Powered by Labrador CMS