Flere av forskriftsendringene som trer i kraft i sommer, berører barnehagene

Endringer til nytt barnehageår: Dette er nytt i august

For 2,7 prosent av landets barnehagebarn, blir plassen gratis. Fra nå av skal alle barna ha minst 30 minutters spisetid. Og det kommer nye nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanse.

Publisert Sist oppdatert

Det er blant endringene som gjelder fra nytt barnehageår av, fastsatt i nye og reviderte forskrifter, og varslet av utdanningsmyndighetene.

Gratis for noen

En endring det har vært mye oppmerksomhet rundt, er at barnehagen blir gratis for noen. Tiltaket treffer opp mot 7200 av landets omkring 268.000 barnehagebarn, eller cirka 2,7 prosent av barna og deres foresatte, viser tall fra Kunnskapsdepartementet.

For 4.000 barn bosatt i tiltakssonen i Nord-Troms og i Finnmark, slipper foreldre å betale for barnehageplass fra 1. august av. Det samme skjer for 3.000 barn bosatt utenfor tiltakssonen, fordi de har minst to søsken som går i barnehagen fra før av.

Endringene i «Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen» skjer som følge av regjeringens prioriteringer i statsbudsjettet.

I tillegg har Sametinget bevilget midler og vedtatt å gjøre samiske barnehager utenom tiltakssonen gratis. Dette gjelder for 195 barn.

Ny helse- og miljøforskrift

Den nye forskriften om helse og miljø, blant annet i barnehager, inneholder i stor grad oppdateringer og videreføring av dagens regelverk.

– Men forskriften inneholder også noen nye krav, forklarer advokatfullmektig Line Charlott Hansen i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), i en artikkel på organisasjonens nettsider.

Blant det hun trekker fram er paragraf 9:

§ 9. Måltider og spisetid

Virksomheten skal sørge for gode rammer for måltider som ivaretar måltidets sosiale funksjoner.

Virksomheten skal sørge for at barn og elever får tilstrekkelig tid og ro til å spise. Spisetiden bør være på minimum 30 minutter i barnehagen og minimum 20 minutter i skolen og skolefritidsordninger.

Kilde: Lovdata

«Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger» trådte i kraft 1. juli. Fra samme tidspunkt ble «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v.» opphevet.

Nye kompetanserammer

Etter sommeren lanserer Utdanningsdirektoratet et interaktivt e-læringstilbud til assistenter og andre ansatte i barnehager. Tilbudet er gratis, og lett tilgjengelig fra både mobiltelefon og datamaskin, lyder innsalget på udir.no, der det også framgår at utrulling er tenkt i august.

Målgruppen for «barnehagefaglig grunnkompetanse» er nytilsatte uten tidligere barnehagefaglig kompetanse eller erfaring fra barnehage, men e-læringstilbudet er også tilgjengelig for andre. Det skal gjennomføres av den enkelte ansatte sammen med mentor, og er ment å gi innblikk i noen grunnleggende og sentrale temaer for arbeid i barnehage. Opplæringen skjer på arbeidsplassen.

«De nasjonale rammene for barnehagefaglig grunnkompetanse vil bli publisert samtidig som e-læringen. Rammene definerer den kompetanse alle ansatte som jobber i en barnehage forventes å ha», skriver Utdanningsdirektoratet.

Midlertidige plasser

Fra 1. august av trår også ny midlertidig forskrift, som åpner for midlertidige barnehageplasser, i kraft. Den skal gjøre det enklere å tilpasse kapasiteten i barnehagetilbudet til fordrevne fra Ukraina.

Powered by Labrador CMS