Kathrine Mathilde Fagereng er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk, tobarnsmamma og forfatter av boka «Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne».
Kathrine Mathilde Fagereng er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk, tobarnsmamma og forfatter av boka «Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne».

– Velkommen til barnehagelivet og det viktige første møtet

Hvis foreldrene er trygge under tilvenningen, blir barna også det. Men hvordan oppnår man dette? Barnehagelærer og forfatter Kathrine M. Fagereng har gode råd.

Publisert Sist oppdatert

En venninne ringte før helgen og var oppskaket etter å ha snakket med barnehagen som hennes datter skal begynne i til høsten. Der hadde de ingen praksis med å møte foreldrene eller barnet før tilvenningsdagene i august. Dette hører jeg det er flere barnehager som praktiserer og jeg mener dette er meget uheldig for barnet og foreldrene. Det burde være fast praksis at barnehagene møter de nye foreldrene til et foreldremøte før sommeren, og at barnehagene tilbyr en tilvenningssamtale før tilvenningsdagene starter.

Hvis foreldrene er trygge, blir også barna det. Barnehagene bør også ha en besøksdag hvor barn og foreldre kan være i barnehagen noen timer i god tid før de skal starte. Vi som jobber i barnehagen trenger å ha fullt fokus på barnet under tilvenningsdagene, og da er det viktig at foreldrene er trygge og jobber med oss.

Før sommeren anbefaler jeg at barnehager inviterer nye foreldre til et foreldremøte. Informer de nye foreldrene generelt om barnehagen med et stort fokus på oppstartsfasen og tilvenningsdagene. Er foreldrene trygge, smitter dette over på barnet, og barnet vil få en god og mye enklere tilvenning til barnehagelivet.

Som et tilskudd til foreldremøtet kan pedagogisk leder invitere foreldrene til en tilvenningssamtale, helst i god tid før tilvenningsdagene starter. Skal barnet begynne i begynnelsen av august, anbefaler jeg å snakke med foreldrene før sommerferien. Bli kjent med barnet gjennom foreldrene, og snakk med foreldrene om forventningene til barnehagestart. Snakk med foreldrene om hvordan dere legger opp de første tilvenningsdagene, og hvis dere har avklart hvem som skal være primærkontakt, kan foreldrene møte denne personen.

Både for å trygge foreldrene og møte barna som skal starte i barnehagen, oppfordrer jeg alle til å invitere inn til en besøksdag, dette også før sommerferien.

Slik kan en besøksdag i min barnehage se ut:

Mine to assistenter og jeg gjør oss klare til å møte de nye barna for første gang. Det er satt av to timer til besøket – fra klokken ni til 11 - og foreldrene kan komme når det måtte passe innenfor dette klokkeslettet. Besøksdagen anbefales spesielt for foreldre som synes det er tøft at barnet skal begynne i barnehagen. På slaget ni står barn og foreldre i kø på utsiden av døra og vil inn.

Det er så fint å se at så mange av foreldrene har mulighet til å ta seg fri fra jobben for å være med på dette. Vi samles i en ring på gulvet, der foreldrene sitter rundt og danner ringen. Sakte, men sikkert samles barna i midten av ringen, og leker ved siden av hverandre. Dette symboliserer den trygge rammen, hvor barna når som helst kan krype tilbake til foreldrene om de måtte føle for det.

Barna er veldig forskjellige. Noen tenker seg neppe om før de er ute på gulvet sammen med de andre, og kommer gjerne og hilser på andre voksne. Andre sitter lenge på fanget til mor og far, og man kan tydelig se at barnet observerer det som skjer i rommet. I løpet av to timer sammen inne på avdelingen, har alle ettåringene tatt steget bort fra foreldrene for å bli kjent med nye barn, nye voksne, nytt rom og nye leker.

Besøksdagen er en spennende dag for barn og foreldre. Det er dagen de skal få komme inn dørene i barnehagen for kanskje første gang, og få en smakebit på den nye hverdagen som ligger like om hjørnet. Her kommer foreldrene i kontakt med hverandre, og barna møter mest sannsynlig barn i samme aldersgruppe. For primærkontakten er det også en fin første mulighet til å skape kontakt med barna, og begynne samarbeidet med foreldrene.

Kathrine Mathilde Fagereng er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk, tobarnsmamma og forfatter av boka «Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne».

Powered by Labrador CMS