Fornøyd med Oslobarnehagen

Halvparten av foreldrene i Oslobarnehagen er svært fornøyde med barnehagen sin. Sjekk din barnehage nederst i saken.

Publisert Sist oppdatert

Årets Foreldreundersøkelse om Oslobarnehagen er nå avsluttet og den viser at nær halvparten av foreldrene gir Oslobarnehagen toppscore på spørsmålet «alt-i-alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din?».  Oslobarnehagene har gjennomført en felles foreldreundersøkelse siden 2012 og i år svarte over 24 000 foreldre på spørsmålene.

– Foreldretilfredsheten har økt fra et allerede høyt nivå. Det er meget gledelig og viser at systematisk kvalitetsarbeid og oppfølging av foreldrenes tilbakemeldinger gir resultater, sier Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap.

– Jeg er også meget tilfreds med at resultatene i samtlige bydeler generelt peker oppover sammenlignet med i fjor.

Høy svarprosent

Foreldrene er spurt om å kommentere i alt fem temaområder: Trivsel og trygghet, samarbeid og medvirkning, utvikling og læring, personalet, ute- og innemiljøet og generell tilfredshet. Det er kategorien «trivsel og trygghet» og «personalet» som skårer høyest.

– Det er en hyggelig tilbakemelding til de mange tusen ansatte som jobber i oslobarnehagene, og som gjør en formidabel innsats hver dag for barna. Vi politikere kan sette mål om høy kvalitet, men det er i det daglige møtet mellom barn, foreldre og ansatte som kvaliteten skapes, sier barnehagebyråden.

Svarprosenten i årets undersøkelse er på 71,53 prosent. Alle kommunale barnehager har deltatt, og litt over 60 prosent av de private. Det er frivillig for de private å delta. Totalt ble undersøkelsen gjennomført i 629 barnehager. Mange av de private som ikke deltok, er små familiebarnehager.

Store forskjeller

Gjennomsnittsresultatene for generell tilfredshet i bydelene varierer mellom 4,9 og 5,5. Ingen av temaene ligger under 4,6 i noen bydel. De private barnehagene skårer noe høyere på alle kategorier enn de kommunale.

– Vi ser at det fortsatt er til dels store forskjeller mellom barnehager, og jeg er opptatt av å bidra til at de barnehager som har utfordringer får gode rammer for å ta tak i disse utfordringer. Det kan være økt kompetanse og bedre muligheter for å sette inn vikarer ved sykefravær, sier Tellevik Dahl.

Sjekk din barnehage her.

Powered by Labrador CMS