Regjeringen og 14 organisasjoner har landet en ny handlingsplan for arbeidet med å motvirke mobbing.
Regjeringen og 14 organisasjoner har landet en ny handlingsplan for arbeidet med å motvirke mobbing.

Enige om ny handlingsplan for Partnerskap mot mobbing

– Vi vil at enda flere voksne i barnehager, skoler, og fritidstilbud får kompetanse til å forebygge, avdekke og stoppe mobbing, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Publisert Sist oppdatert

Partnerskapet mot mobbing ble videreført med en ny avtale i mars. Gjennom avtalen forplikter de 15 partnerne seg til å sette alle former for mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing i lokalsamfunnet.

Den nye handlingsplanen som ble vedtatt på et møte i uke 39 utdyper og konkretiserer mål, tiltak, organisering og arbeidsform i partnerskapet for perioden 2022-2025.

– Vi har en viktig jobb å gjøre med å sikre barn og unge en god oppvekst uten mobbing. Partnerskapet vil fortsette å bidra til innsats for trygge og gode oppvekstmiljø. Vi vil at enda flere voksne i barnehager, skoler, og fritidstilbud får kompetanse til å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Barn og unge skal også bli mer involverte i dette arbeidet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Les handlingsplanen her.

Partnerskap mot mobbing består i dag av regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, PBL (Private barnehagers landsforbund), Friskolenes kontaktforum, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og Frivillighet Norge.

Partnerskapets felles tiltak skal, på hver sin måte, sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden, bidra til at barn og unge blir involvert og til at det utvikles kompetanse og samarbeid lokalt.

For å sette mobbing på dagsorden i lokalsamfunnet, er partene enige om å fortsatt ha faglige forum, og om å ha regionale samlinger. Dette skal bidra til å etablere arenaer for deling av erfaring, mer samarbeid mellom lokale aktører og kompetansebygging, skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

Partnerskapet vil også fortsette med å delta i nasjonale og internasjonale nettverk og på konferanser, som for eksempel Arendalsuka og World Anti-Bullying Forum (WABF), og samarbeide med nasjonale og internasjonale aktører og politikere.

«Kunnskapen partnerskapet tilegner seg gjennom deltakelse på WABF og nettverksarbeid skal bidra til et oppdatert, felles kunnskapsgrunnlag, som skal komme til uttrykk i partnerskapets felles tiltak» heter det i handlingsplanen.

Powered by Labrador CMS