– Vi må fortsette å spre kunnskap om de store negative konsekvensene mobbing kan ha, både for den som blir mobbet og for den som mobber, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
– Vi må fortsette å spre kunnskap om de store negative konsekvensene mobbing kan ha, både for den som blir mobbet og for den som mobber, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Har signert ny partnerskapsavtale mot mobbing

Siden 2016 har Partnerskap mot mobbing vært et forpliktende samarbeid for et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø. Nå har 15 organisasjoner signert en ny avtale der de forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å motvirke mobbing også de neste fem årene.

Publisert Sist oppdatert

– Alle barn og unge skal ha en god oppvekst uten mobbing, enten det er i barnehagen, i skolen, på fritidsaktiviteter eller andre steder der de holder til. Det er ansvaret vårt som voksne. Derfor er jeg glad for at vi er 15 partnere, som alle jobber med barn og unge, som står sammen om denne viktige jobben, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Den forrige partnerskapsavtalen, som ble inngått i 2016, gikk ut i fjor. Den nye avtalen skal vare ut 2025, opplyser Kunnskapsdepartementet.

«Som partnerskap forplikter vi oss til å sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden og bidra til at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Vi vil samarbeide med relevante aktører i lokalsamfunnet for å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing. Vi forplikter oss til et langsiktig partnerskap der vi skal gjennomføre tiltak i våre egne organisasjoner og i fellesskap for å følge opp våre forpliktelser,» står det blant annet i den nye avtalen.

Partnerskapet skal lage en handlingsplan som konkretiserer partnerskapets mål, tiltak og arbeidsform. En viktig del av arbeidet er å spre kunnskap, skriver departementet i pressemeldingen.

– Vi må fortsette å spre kunnskap om de store negative konsekvensene mobbing kan ha, både for den som blir mobbet og for den som mobber. Alle som jobber med barn og unge må ha kompetanse nok til å kunne forebygge, avdekke og stoppe mobbing, sier Melby.

Partnerskapet består av: Regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, PBL (Private barnehagers landsforbund), Friskolenes kontaktforum, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og Frivillighet Norge.

Powered by Labrador CMS