Reidar Hjermann på PBLs lederkonferanse i Bodø i september.
Reidar Hjermann på PBLs lederkonferanse i Bodø i september.

- Vær barnas lobbyist!

- De utsatte barna er barnehagens ansvar, sier barnepsykolog Reidar Hjermann.

Publisert Sist oppdatert

Da barnepsykolog Reidar Hjermann var barneombud, ville han helst akuttplassere alle barn som hadde det vondt. Nå vet han det ikke er så enkelt.

Derfor er barnehagen så viktig.

Ansvaret for de første årene av barns oppvekst er delt mellom foreldrene og barnehagen. Hvordan kan barnehagen skape en helhet og sammenheng i omsorgskjeden?

Forvalter av barns rettigheter

Det er ett av spørsmålene barnepsykolog Reidar Hjermann stiller fra scenen i Stormen konserthus under PBLs lederkonferanse i Bodø.

- Du må spørre deg selv hvem du er i relasjon med barnet. Som forvalter av barns rettigheter og som fagets ansikt utad, sier Hjermann.

Foredraget handler i stor grad om å se de utsatte barna. Om veien vi som voksne har plikt til å ta, men også om barns medvirkning og hvordan det å bli tatt på alvor gjør det lettere for barn å sette grenser og gjenkjenne overgrep.

Gi barna kunnskap

- Vi må lytte til barn. Og ta dem på alvor. Vi må aldri latterliggjøre barn og aldri ha det morsomt på barns bekostning, formaner Hjermann.

- Ta barna på alvor og fremstill dem som de hele menneskene de faktisk er, selv om de har levd litt kortere enn oss voksne.

Han ser også gjerne at barn får kunnskap om hvilke prinsipper barnehagen drives etter. Og da snakker han om FNs konvensjon om barns rettigheter.

Burde være gratis

- Kjenner dere som jobber i barnehagen Barnekonvensjonens innhold? Sett dere inn i den og forklar den for barna. Forklar dem at de har rettigheter og hva de rettighetene er. Dette er spesielt viktig informasjon for barn som har behov for å bli sett litt ekstra.

Her etterlyser Hjermann gode samarbeid mellom etatene. Han opplever til dels store avstander mellom ikke bare kommuner, men også helsestasjoner og barnevern.

Hjermann mener mye kunne vært bedre om barnehagen hadde samme status som grunnskole, videregående skole og universitet. Altså gratis og en selvfølge i Norge.

Barnehagen følger barnet

- Barnehagen burde ikke koste noe. Vi voksne kan utdanne oss gratis til å bli hva vi vil. Barnehagen er en del av utdanningsløpet i Norge, men har ikke samme status som skolen, som er gratis. Men barnehagen legger et grunnlag som følger barnet gjennom hele livet, og er likevel avhengig av at foreldre har råd til å betale for å ha barnet der. Derfor er jeg også i mot kontantstøtten, sier Hjermann i en aldri så liten digresjon.

- Tenk at vi betaler foreldre for å holde barn hjemme fra barnehagen. Også barn som virkelig trenger å være der. Dette gjelder også flerkulturelle foreldre. Her har barnehagen en svært viktig jobb med å være tilstede. Dere kan gi disse foreldrene små drypp av norsk kultur to ganger daglig. Dere må vise interesse for barnets familie og familiesituasjon, og dere er i en unik situasjon som treffer disse foreldrene to ganger om dagen, sier Hjermann.

Integreringsmaskin

Barnehagen rett og slett er en integreringsmaskin og Hjermann ber barnehageansatte bruke den for det den er verdt. God barnehageledelse er uvurderlig.

Barns medvirkning var en gang et fremmed begrep. I begynnelsen da Hjermann var barneombud, var de ikke sikker på hvordan de skulle få dette til. Men nå er det en selvfølge. Og et tiltak som gjør at barn i større grad sier i fra når noe ikke er rett.

Men hører vi når barn sier i fra? For barn vet ikke nødvendigvis hva som er et overgrep eller hvordan de skal fortelle noen om at noe er skjedd.

Bruk foreldretreffene

Hvem skal melde? Jo, den som er bekymret for barnet. Er du assistent og ikke får støtte fra din leder, skal du likevel melde, sier Hjermann.

Barns nettverk er stort. De er i kontakt med tannlege, helsestasjon, storfamilien og skole. Og noen er i kontakt med barnevern og PPT. Hjermann mener vi må jobbe bedre sammen og strekke armene ut mot hverandre.

- Det er blitt slik at barnehagen er den nye storfamilien. Den er med på å skape en helhet og sammenheng i barnas hverdag. Og det unike med barnehagen er at de ansatte der har mange tusen treff med foreldre hver dag. Nesten 600 000 treff, faktisk.

Overlevelsesmodus

Hjermann oppfordrer barnehageansatte til å benytte seg av disse møtene for det de er verdt. Barnehagen dekker et grunnleggende behov i risikofamilier. Barnehagen sørger for tidlig stimuli og sikrer struktur i hverdagen.

- Barn som har det vanskelig lever fra sekund til sekund. De mister perspektiv på hvor gamle de er og hva som skjedde i går. De er for opptatte til å overleve. Barnehagen tilbyr tidsperspektiv og helt nødvendige rutiner. De sikrer mat, motoriske utfordringer, frisk luft, møte med kulturer og medmenneskelighet. Barnehagen hjelper rett og slett til å utvikle empati.

Han har noen helt klare råd til de som jobber i barnehagen:

- Vær profesjonell og tydelig. Personlig, men ikke privat. Og bruk tolk når du trenger det. Det koster litt, men er verdt det. Barnehagen ruster barn til å forstå når grensen er overskredet. Og dette er noe alle barn må lære, ikke bare utsatte barn. Det handler om forebygging, sier Hjermann.

Vær barnas lobbyist

- Andre barn må også forstå hva som er grenseoverskridelse. Voldsutsatte barns første historie om overgrep blir først fortalt til et annet barn, en venn i barnehagen. Men barn skjønner ikke hva de blir fortalt. Ofte vet ikke ofrene at de er utsatte for overgrep før de blir eldre. For dem er dette normalt. Og det starter tidlig, sier Hjermann og oppfordrer alle barnehager til å henge opp plakaten med nummeret til barnas alarmtelefon i barnehagen og forklar dem at dette er en del av barnas sikkerhetsnett og kan ringes hele døgnet.

De ansatte i barnehagen har en viktig jobb og Hjermann presiserer hvor viktig det er at de er sitt ansvar bevisst.

- Vær evig terpende og gjenta at barn har rett til å vokse opp i trygghet, forutsigbarhet og med masse kjærlighet. Vær barnas lobbyister, for de kan jo ikke lobbe for seg selv, avslutter barnepsykologen.

Powered by Labrador CMS