Utestenging og mobbing kan får alvorlige konsekvenser og det er de voksnes ansvar å se hva som egentlig foregår.
Utestenging og mobbing kan får alvorlige konsekvenser og det er de voksnes ansvar å se hva som egentlig foregår.

– Vi kan ikke late som om ikke mobbing skjer i barnehagen

 – Vi vet at mobbing skjer i barnehagen. Da kan vi ikke late som noe annet, sier Arild Olsen i PBL.

Publisert Sist oppdatert

Mobber barnehagebarn hverandre, eller er de for små? Eksisterer mobbing i barnehagen, eller er det snakk om erting?

Det er noe av det mobbekonferansen i regi av PBL vil ta for seg når de samler forskere, barnehagefolk og foreldrerepresentanter på Oslo Kongressenter 21. januar neste år.

De seneste årene har det vært skrevet, forsket og sagt mye om mobbing i barnehagen. Likevel er det et følsomt emne og utfordrende for barnehageansatte å jobbe med.

Viktig forebygging

Men små barn kan faktisk mobbe andre barn. Og barnehagen spiller en viktig rolle i arbeidet med å forebygge mobbing. Vennskap er blant annet et av de viktigste virkemidlene for å forebygge.

Konferansen tar for seg både barnehageansattes og foreldres perspektiver på mobbing i barnehagen. Det vil også bli presentert nyere forskning rundt dette teamet.

Daglig leder i Bårudåsen barnehage i Modum kommune, sender like godt alle sine ansatte på konferansen. For selv om hun mener de jobber godt med vennskap og mobbing, er det alltid mulig å forbedre seg.

– Og skal vi først satse, så må alle være med, sier Gro Mette Svensli, som i skrivende stund har 18 stykker på reiselista.

Hva er mobbing?

Mobbing i barnehagen er vanskelig. Vi ønsker ikke å tro at små barn kan være så slemme. Og når blir det mobbing? Og ikke minst; hvordan arter dette seg blant små barn? Dette og mye mer er noe Svensli håper på å få svar på i januar.

– Vi vil løfte mobbing fram og opp. Vi har stadig vært innom, men jeg synes ikke at vi har jobbet nok med dette i barnehagen. Temaet dukker stadig opp rundt oss. Blant annet jobber Foreldreutvalget for barnehager (FUB) mye med mobbing og vi vurderer å kjøre et foreldremøte med dem for å få videreformidlet kunnskap til foreldregruppa, sier Svensli.

Nå jobber allerede Bårudåsen barnehage mye med lek, sosial kompetanse og vennskap. Likevel henger mye i lufta. Ordet mobbing er et vanskelig begrep å bruke. For hva er det egentlig? Hvor går grensen og når blir det faktisk mobbing? Og er erting og mobbing det samme?

Felles språk

– Vi ønsker å jobbe mer med forebygging og ikke minst vite hva vi skal gjøre når vi faktisk skjønner at det er mobbing vi står ovenfor, sier Svensli.

Selv om de jobber godt med emnet, tror hun at de kan bli mer bevisste på voksenrollen i møte med lek og utestengelse.

Svensli mener det også er viktig at assistentene får ta del i kunnskapen konferansen formidler og bruker derfor resten av kursbudsjettet på dette.

– Det at hele gruppa er med, er viktig. Det og ha et felles språk.

Vanskelig emne

Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen er klar på hvor viktig det er at barnehagene har fokus på nettopp mobbing.

– På PBLs landsmøte i mai vedtok vi å ha et særskilt fokus på mobbing. Når vi vet at dette skjer i barnehagene, kan vi ikke late som vi ikke ser det, sier Olsen.

– Mobbing skjer både barn i mellom og fra voksne mot barn, og det er et vanskelig emne å prate om. Like fullt er åpenhet viktig, og FUB kommer for å informere om sitt arbeid og representere foreldrene. FUB har jobbet med mobbing i barnehagen i mange år og vet hvor viktig det er å ta med foreldrene på dette. De må vite at dette skjer i barnehagen, presiserer Olsen.

Forsker på mobbing

Blant foredragsholderne finner vi Ingrid Lund, som skal snakke om tydelige, tilstedeværende og trygge voksne som forebygging mot mobbing i barnehagen.

Lund står bak forskningsprosjektet «Hele barnet, hele løpet. Mobbing i barnehagen», der et team på fem forskere undersøker ulike innfallsvinkler i forhold til mobbing i barnehagen — gjennom spørreundersøkelser til ansatte og foreldre, intervjuer av barn, både individuelt og i grupper og gjennom observasjoner i barnehager.

Prosjektet er et samarbeid mellom Foreldreutvalget for grunnskolen, Foreldreutvalget for barnehagen, Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder.

Holdes utenfor leken

De første resultatene kom i fjor, og viser at flere barn holdes utenfor leken og sliter med å skaffe seg venner i barnehagen:

• 67 prosent av de ansatte sier at mobbing foregår i deres barnehage.

• 49 prosent av foreldrene sier at mobbing foregår.

• 34 prosent av foreldrene sier at deres barn har vært involvert i mobbing.

– Det handler om å forebygge i tidlig alder. Men nå forskes det på dette og flere og flere får opp øynene for at mobbing i barnehagen skjer. Det handler om å lære seg å se. Utestenging skjer på et blunk og da må vi vite hva vi skal gjøre og hvordan vi forhindrer det, sier Arild Olsen bestemt.

Her kan du lese mer om konferansen og påmelding.

Powered by Labrador CMS