Medeier og styrer Tone Listau i Nærleiken barnehage er klar på hvilket eierskap hun ønsker når barnehagen nå skal selges.
Medeier og styrer Tone Listau i Nærleiken barnehage er klar på hvilket eierskap hun ønsker når barnehagen nå skal selges.

Bystyret vedtok å kjøpe barnehagen – men eierne er ikke helt ferdige med saken

Med 14 mot 13 stemmer har Førde kommune vedtatt å bruke forkjøpsrett for å sikre seg Nærleiken barnehage for 36 millioner kroner. Men selgerne er ikke helt sikre på om kommunen har jussen på sin side.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet, SV, MDG og halvparten av Senterpartiets gruppe gikk i bystyret torsdag inn for at Førde kommune skal overta barnehagen.

Frp, Høyre, Venstre, KrF og to representanter for Sp stemte imot.

Etter nesten to timer med debatt vedtok bystyret å gå inn for rådmannens innstilling om kjøp, skriver Firda.

Tomt med festeavtale

Bakgrunnen for saken er at eierne av Kyrkjevegen barnehage AS (som selskapet heter) har inngått avtale om salg av aksjene sine til Læringsverkstedet. Den avtalte prisen er 36 millioner kroner.

Barnehagen ligger imidlertid på kommunal tomt med festeavtale. I festekontrakten heter det at «Førde kommune skal ha forkjøpsrett ved overdraging av festeretten».

Dermed mener kommunen at den har forkjøpsrett når aksjene nå blir solgt.

Skuffet eier

Styrer og medeier Tone Listau har tidligere gitt uttrykk for at hun og et stort flertall av de ansatte ønsker å drive barnehagen videre med Læringsverkstedet som eier. Hun sier til barnehage.no at det er skuffende at et stort parti som Ap ikke har tatt innover seg argumentasjonen deres i denne saken.

– Men i det store og hele har det vært et bra debatt med kjempestort engasjement, både politisk og fra Utdanningsforbundet og folk flest. Vi har fått komme til orde med vårt syn, sier Listau som fulgte bystyredebatten fra tilhørerplass.

Behovet for kontroll

Hun merker seg at venstresiden i politikken i bystyret argumenterte med behovet for å ha kontroll med barnehagedriften i kommunen.

– Nå er jeg spent på hva det innebærer at vi skal bli kontrollert, sier Listau som også er spent på hva som skjer med barnehagens hytte og buss når de nå kommer i kommunalt eie.

– Hvis det plutselig er skiføre en dag, må vi kunne bruke bussen for å komme oss ut i marka. Det går ikke hvis vi er en av 12 kommunale barnehager som eier bussen sammen, sier hun.

I debatten i bystyret høstet Nærleiken mye ros, både fra høyre- og venstresiden av politikken, for det arbeidet barnehagen gjør.

Men flere ga uttrykk for skepsis til at den lokaleide barnehagen var tenkt solgt til Norges største private barnehagekonsern.

Jurister vurderer forkjøpsretten

Siste ord er muligens ikke sagt i spørsmålet om det kommunale oppkjøpet.

I et brev til Førde kommune i forkant av den politiske behandlingen bestrider PBL (Private barnehagers landsforbund) at kommunen har rettslig grunnlag for å hevde en forkjøpsrett.

«I denne situasjonen som nå er oppstått, så er det ikke slik at subjektet Kyrkjevegen barnehage AS overdrar festeretten til noen andre. Det er kun snakk om endringer på eiersiden i form av salg av aksjer», skriver PBL.

– Vi har jurister som jobber med forkjøpsretten. Dette spørsmålet må avklares før vi er helt ferdige med saken, sier Tone Listau.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS