DEBATT

Arild M. Olsen, administrerende direktør for PBL på PBLs landsmøte på Gardermoen. (Arkivfoto).
Arild M. Olsen, administrerende direktør for PBL på PBLs landsmøte på Gardermoen. (Arkivfoto).

Er utdanningen på stedet hvil?

Nok en gang legges det frem en rapport som viser at barnehagelærerutdanningen ikke oppfyller de kravene som studentene, samfunnet og barnehageeiere forventer av dem.

Publisert Sist oppdatert

Rapport nummer tre fra Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen har fått navnet Tilbakevendande utfordringar og uprøvde mulegheiter. Evalueringen gir en klar fornemmelse av mangel på utvikling og innovasjon i den nye barnehagelærerutdanningen.

Dette er ikke nytt. Første gang varselklokkene ringte var i 2001, da Norgesnettrådet evaluerte fem institusjoner på oppdrag fra Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet. Ny alarm gikk etter at NOKUT i 2008-2010, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet (KD), leverte en ny evaluering av samtlige barnehagelærerutdanninger.

Rapporten konkluderte med at det fremdeles var store kvalitetsforskjeller mellom utdanningsinstitusjonene og at barnehagelærerutdanningene ikke var prioritert høyt nok ved institusjonene. Andre sentrale funn var at institusjonene ikke klarte å sikre at studentene tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap i fagene og gjennom praksisopplæringen, samt at det gjennomgående var lav studentinnsats.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Det burde stilles strengere krav til studentenes faglige nivå og gjennomføringen av studiene, var blant konklusjonene.

Den nylig fremlagte rapporten fra Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen konkluderer i grove trekk med at den nye barnehagelærerutdanningen hverken har bidratt til en høyere kvalitet på utdanningen eller til et bedre samarbeid med praksisfeltet. Dette bekymrer oss i PBL.

Rapporten fra følgegruppen kommer samtidig som forslag til ny rammeplan for barnehager er ute på høring. En sammenstilling av disse dokumentene viser et tydelig gap mellom kvaliteten på barnehagelærerutdanningen og ambisjonene samfunnet og barnehageeierne har for kvaliteten på barnehagetilbudet.

Dette gapet er svært utfordrende for den videre utviklingen av barnehagesektoren.

Resultatene fra den nye barnehageforskningen viser at barnehagelærerne utgjør en viktig forskjell når det gjelder kvalitet på innholdet i barnehagen. Særlig viktig er det at pedagogene faktisk er til stede sammen med barna.

Kravene i forslaget til ny rammeplan for barnehager kan etter vår mening ikke oppfylles dersom ikke pedagogandelen i barnehagene økes.

Det krever imidlertid at utdanningene utdanner pedagoger som mestrer kravene som stilles til en barnehagelærer og at pedagogene trives i en hverdag med stor kompleksitet. Dette klarer ikke utdanningene i dag og dette stiller betydelige krav til utdanningen.

Utdanningsinstitusjonene har i sine svar på rapporten fra følgegruppen vist til at studiet er underfinansiert. På dette området er PBL enig. Det gir ingen mening at barnehagelærerutdanningen ikke skal ha samme finansieringsstatus som grunnskolelærerutdanningen.

Denne ballen spilles derfor over til KD med en klar bestilling om å likestille disse utdanningene når det gjelder finansieringskategori.

Her kan du lese hele rapporten: Barnehagelærarutdanninga - tilbakevendande utfordringar og uprøvde mulegheiter.

Samtidig er det ingen tvil om at det er utdanningsinstitusjonene selv som nå må ta det største ansvaret. Dette er, som navnet på rapporten sier, tilbakevendende utfordringer. Dette betyr at utdanningene, uavhengig av finansieringen, må se på egen drift og praksis. Studentenes faglige nivå må opp, praksistilknytningen må bedres og studentene må engasjeres bedre i studiene.

Lykkes ikke de som utdanner barnehagelærere, kan heller ikke barnehagene lykkes.

Vi samarbeider gjerne med utdanningene om dette, men det haster.

Er barnehagelærerutdanningen for dårlig? Si din mening i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS