Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Etablering av nytt nordisk forskningsnettverk innen barnerett

Målet til nettverket vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske landene.

Publisert Sist oppdatert

Nettverket vil primært bestå av jurister fra nordiske universiteter, høgskoler og institutter som forsker på barns rettslige stilling.

Les hele saken på uio.no.

Tanken bak etableringen av forskningsnettverket innen barnerett er å samle relevante forskere til et fast forum. Professor Kirsten Sandberg ved Institutt for offentlig rett er initiativtaker for etableringen.

Sandberg har barnerett som sitt viktigste forskningsfelt og er medlem av FNs barnekomité, som hun også har ledet. I fjor ble hun tildelt et æresdoktorat i Lund for sitt arbeid i FN og for barneretten i Norge og Norden. Hun sier hun derfor føler et ansvar for at nettverket settes ut i livet.

Målet til nettverket vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land, blant annet gjennom komparative perspektiver. Det legges til grunn at mulighetene for sammenligning er mange, idet barneretten i landene har mye til felles i sine rettslige og verdimessige utgangspunkter. Samtidig har landene til dels valgt ulike rettslige løsninger. For eksempel er FNs barnekonvensjon et felles rammeverk, men de nordiske landene forholder seg til dels ulikt til denne.

Nettverket vil også være en møteplass mellom eldre og yngre forskere. Det vil spesielt legge til rette for de yngre, som vil kunne ha glede av tilgang til et bredt nettverk. På samme tid kan seniorforskerne dra nytte av inspirasjon fra de yngre og fra hverandre.

Sandberg forklarer at «barneretten har en historie som trengs å forvaltes og formidles til de som kommer etter». Hun utdyper videre at det på samme tid har kommet nye perspektiver innen barnerett, særlig gjennom barnekonvensjonen, og at de ulike sider av utviklingen må ses i sammenheng.

Powered by Labrador CMS