Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.
Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.

Anbefaler to finansieringsmodeller på høring

Utdanningsdirektoratet vil ha ny og gammel finansieringsmodell ut på høring.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet fikk i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede to modeller for finansiering av private barnehager og å utarbeide tilhørende forskrifter.

Den ene modellen er en videreføring av dagens finansieringsmodell, der tilskuddet til private barnehager beregnes på bakgrunn av kommunens utgifter til egen barnehager. I den nye alternative modellen fastsettes det en nasjonal gjennomsnittskostnad, som deretter justeres lokalt etter bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i den enkelte kommune.

Nå har de sendt sin anbefaling til departementet, og den lyder som følger:

– Utdanningsdirektoratet ser fordeler og ulemper med begge modellene og vi ønsker ikke å anbefale den ene framfor den andre. Vi mener at valget av finansieringsmodell er et politisk valg som bør tas på bakgrunn av innspill fra en høringsrunde.

Forenkling og forutsigbarhet

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL er fornøyd med det forarbeidet Utdanningsdirektoratet og PwC har gjort — og mener departementet har fått en fantastisk mulighet til å komme med forenkling og forutsigbarhet i økonomien gjennom en ny modell.

– Og det kan de gjøre uten å utfordre kommunene rett til å styre og ha kontroll på sektoren. En ny modell vil ikke rokke med prinsippet om rammefinansiering, sier Olsen.

– Vi har en innovativ barnehagesektor med høyt fokus på kvalitet. Med ny modell vil det bli mulig å måle systemkvaliteten, og det er noe et samlet storting har sagt at de ønsker. Nå forventer jeg at regjeringen spør både kommuner, private barnehager og andre hva de synes om finansieringen, og vi ser frem til at hele notatet sendes ut på høring, fortsetter PBL-direktøren.

Powered by Labrador CMS